Ihalainen, Ojala-Niemelä ja Skinnari: Talousvaliokunta yksimielinen pikavipeistä – Korkokatto lasketaan 20 prosenttiin

Ajankohtaista 12:31

Talousvaliokunta esittää eduskunnalle parannuksia hallituksen esitykseen ns. pikavippien, eli korkeakorkoisten kulutusluottojen aiheuttamien ongelmien kitkemiseen.

Ylivelkaantumisongelma vaatii useita toisiaan tukevia lainsäädäntöuudistuksia, mukaan lukien positiivisen luottorekisterin ja sosiaalisen luototuksen sekä maksuhäiriötietojärjestelmän kehittämistä. Hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää korkeakorkoisiin kulutusluottoihin liittyviä velkaantumisongelmia.

Talousvaliokunta katsoo, että kohtuuttomilla ehdoilla tarjottaviin pienlainoihin, ns. pikavippeihin, perustuvaa liiketoimintaa saadaan hillittyä ainoastaan laskemalla enimmäiskorkoja niin alas, että luotonantajan on oman toimintansa turvaamiseksi välttämätöntä selvittää luotonhakijan maksukyky, kun huomattavan korkealla koroilla ei pystytä enää kompensoimaan luottotappioita. Valiokunta esittää enimmäiskorkoa laskettavaksi hallituksen esityksessä ehdotetusta 30 prosentista 20 prosenttiin. Lisäksi esitetään, että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen siitä, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Pidämme näitä esityksiä erittäin kannatettavina.

Talousvaliokunta esittää kuusi lausumaa eduskunnan hyväksyttäväksi lakivaliokunnan lausuntojen pohjalta:

1. Eduskunta edellyttää, että Valtioneuvosto seuraa tarkoin kuluttajaluottojen hintasääntelyn vaikutuksia kustannuksiltaan kohtuuttomien kuluttajaluottojen tarjontaan ja hintoihin sekä ryhtyy tarvittaessa välittömästi lisätoimiin.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi pikaisesti ulosoton suojaosuusjärjestelmän ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioon otettavien velallisen välttämättömien elinkustannusten tason kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin kuluttajien velkaantumisongelmien ennaltaehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi muun muassa arvioimalla maksuhäiriötietojen säilytysaikojen tarkoituksenmukaisuutta ja selvittämällä korkeakorkoisten vakuudettomien kuluttajaluottojen mainonnan rajoittamista sekä selvittää mahdollisuuksia parantaa sosiaalisen luototuksen saatavuutta.

4. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti selvittämään ja valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan Finanssivalvonnan riittävät ja tehokkaat valtuudet valvoa ja sanktioida korkeakorkoisten pienlainojen tarjoajien toimintaa.

5. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen siitä, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin.

6. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiinnittää huomiota talousosaamisen lisäämiseen eri asteisessa koulutuksessa velkaantumisongelman ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.