Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Matkailu- ja palvelualat vaativat arvoisiaan panostuksia – työllistävät jatkossa entistä enemmän

Ajankohtaista 09:21

Lauri Ihalainen

Palvelujen merkitys uudistuvassa elinkeinopolitiikassa ja työllistäjänä on kasvava. Palvelut ja teollinen toiminta limittyvät toisiaan tukevaksi arvoketjuksi. Teollisuus ja rakentaminen käyttävät runsaasti palveluja. Palvelualojen suurin työllistäjä ovat terveys- ja sosiaalipalvelut. Tukku- ja vähittäiskauppa työllistävät noin 280 000 henkilöä, koulutuspalvelut noin 180 000 henkilöä ja kuljetukset noin 157 000 henkilöä.

Historiallisesti elinkeinopoliittinen ajattelu ja toimenpiteet ovat ankkuroituneet vahvasti teollisuuteen ja vientiin. Matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Matkailuun liittyy myös jakamistalouden kehittyminen. Matkailutulot ovat useamman vuoden olleet yli 14 miljardia euroa. Kansainvälisten matkailijoiden osuus on ollut tänäkin vuonna kasvussa ja he jättävät tuloja useita miljardeja Suomeen – Lappi mukaan lukien. Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja vientiin rinnastettavat matkailutulot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Matkailu on jo nyt viidenneksi suurin vientiala Suomessa. Alalla työskentelee n. 140 000 henkilöä ja ennusteet alan työllistävästä vaikutuksesta kasvavat.

Matkailualan kasvu luo kerrannaisvaikutuksia rakentamiseen ja eri alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Suomen matkailun vetovoimaisuus ja vahvuudet perustuvat puhtaaseen luontoon ja ilmaan sekä luonnon rauhallisuuteen ja turvallisuuteen. Venäjä naapurina tuo lisää matkailumahdollisuuksia. Suomessa voidaan kehittää eri alueille vetovoimaisia palvelukeskittymiä. Palveluelinkeinojen kehittäminen edellyttää kunta- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Varsinkin pienten toimijoiden tulisi vielä paremmin verkostoitua.

Kuntien elinkeinopolitiikassa matkailun kehittämisen tulisi olla ydintavoitteita. Matkailun kehittäminen vaatii tie- ja rataverkoston hyvää kuntoa ja saavutettavuutta. Lentoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta välttämätöntä. Helsinki-Vantaan lentoasemaa palveluineen on tärkeää kehittää vahvana toimijana mm. Aasian matkailuvirtojen saamiseksi Suomeen ja Suomen kautta muualle. Lento-, rautatie- ja maantieliikenteen tulee tukea toisiaan sujuvan matkailun onnistumiseksi.

Matkailuala tulee investoimaan lähivuosina. Valtion ja kuntien kannattaisi yhdessä matkailuyritysten kanssa panostaa vetovoimaisiin matkailukohteisiin niin, että matkailijat viipyisivät pidempään Suomessa. Palvelualat matkailu mukaan lukien edellyttää hyvää palvelulaatua. Tämä puolestaan vaatii, että alan työntekijöiden asema on arvostettu ja työehdot ovat sopimusten mukaisia. Kaikenlainen työsuhteilla keinottelu ja alipalkkaus myös näillä aloilla tulee kitkeä pois.

Johtopäätöksenä tästä on, että palvelualat, mukaan lukien matkailu, tulee nostaa nykyistä vahvemmin hallituksen kärkihankkeeksi. Myös seuraavan hallituksen elinkeinopolitiikassa palvelualojen arvostus ja merkityksellisyys kasvulle, viennille ja työllisyydelle tulee tiedostaa.