Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Laaja yhteinen näkemys epätyypillisistä työsuhteista edistää ripeitä ratkaisuja

Ajankohtaista 09:36

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen työmarkkinoiden trendejä käsittelevään raporttiin. Raportti tulee Ihalaisen mukaan tarpeeseen, koska se piirtää yhteisesti linjatun kokonaiskuvan työn tekemisen tavoista.

– Osapuolet ovat yhdessä käsitelleet trendejä ja esimerkiksi määräaikaisuutta, osa-aikaisuutta, vuokratyötä ja itsensä työllistämistä. Ripeiden ratkaisujen löytämistä esimerkiksi sosiaaliturvan yhdenvertaistamiseksi varmasti edesauttaa se, että toimenpiteet on neuvoteltu yhdessä.

– Raportin erityinen arvo on siinä, että ensimmäistä kertaa tämäntyyppinen analyysi on valmistunut kolmikantaisena yhteistyönä. Analyysin lisäksi myös jatkotoimenpiteistä on sovittu yhdessä, sanoi työmarkkinoiden muutostrendejä selvittäneen työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.5.2012 Helsingissä.

Ihalaisen mukaan valtion näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että sosiaaliturva kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti.

– Pätkittyvissä ja silppuuntuvissa työsuhteissa toimivat tarvitsevat erityistä luottamusta työstä työhön kantavien turvasiltojen toimivuuteen. Siksi työryhmän esittämä yksityiskohtainen jatkotyö sosiaaliturvan osalta on keskeinen jatkotoimenpide, josta toivon tuloksia sekä lainsäädännön mahdollisen uudistamisen että lakien soveltamisen osalta ripeästi.

– Keskeinen kysymys on edelleen se, miten sosiaaliturva toimii määräaikaisten työsuhteiden kohdalla ja kuinka hyvin määräaikaisissa työsuhteissa olevien oikeudet ylipäänsä tunnetaan. Siksi monissa esityksissä lähdetään myös tiedon lisäämisestä ja hyvien käytäntöjen levittämisestä.

– Olen tyytyväinen siihen, että raportti tunnistaa trendit, joissa muutos on nopeinta. Tässä nostaisin esiin itsensä työllistäjinä kuvatut henkilöt. Nykyisellään he tilastoituvat lähinnä yksinyrittäjiksi, vaikka monesti toimeksiannon ja työn tekemisen luonne saattaa viitata enemmän työsuhteeseen. Seurauksena on tulkintavaikeuksia esimerkiksi sosiaaliturvan suhteen.

– Raportista käy ilmi, että joukon koon arviointi osoittautui vaikeaksi. Puhumme yhteensä kuitenkin vähintäänkin kymmenistä tuhansista itsensä työllistäjistä. Tämän joukon osalta on sovittu jatkotyöstä liittyen esimerkiksi sosiaaliturvaan ja palkansaaja-yrittäjä-tulkintoihin.

– Itsensä työllistäjien ohella paljon odotuksia ja tarpeita liittyy osa-aikatyöhön ja muihin työaikakysymyksiin. Tärkeä työryhmän esittämä toimenpidelinjaus on vastentahtoisen ja vapaaehtoisen osa-aikatyön erottaminen.

– Meidän pitää samaan aikaan kehittää elämäntilanteeseen liittyviä osa-aikatyön mahdollisuuksia ja pyrkiä löytämään tapoja minimoida vastentahtoinen osa-aikaisuus. Uskon, että hyvin mietittynä kyseessä on työnantajien, työntekijöiden ja koko yhteiskunnan etu. Tähän työhön tulemme käymään käsiksi.

– Pidän arvokkaana sitä, että työryhmä on hyödyntänyt tutkijoiden panosta pyytämällä tutkimuslaitoksien edustajia ryhmän asiantuntijajäseniksi. Näin on varmistettu, että meille on nyt kirjattu päätöksenteon taustaksi mahdollisimman tuoretta tietoa. Uskon, että tämäntyyppistä työtapaa kannattaa jatkaa myös tulevissa hankkeissa, ministeri Ihalainen korostaa.

Trendiryhmän väliraportin tavoitteena on ollut koota yhteen olemassa olevista lukuisista selvityksistä ja tutkimuksista tietoa työvoiman käyttötavoista, niiden perusteista ja niitä koskevasta lainsäädännöstä. Raportissa käsitellään erikseen määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, vuokratyötä ja itsensä työllistämistä.