Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Kohtaantohaasteeseen tarvitaan eri politiikkalohkojen yhteisiä pidempiaikaisia ratkaisuja

Ajankohtaista 13:25

Lauri Ihalainen

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen ottaa kantaa kirjoituksessaan työelämän kohtaantohaasteeseen ja listaa keinoja haasteeseen vastaamiseksi. Samalla hän lähettää terveiset hallituksen budjettiriiheen aiheesta.

*********

Työn ja työntekijöiden kohtaamishaasteet voivat muodostua ennakoimattomana kasvun ja työllisyyden pullonkaulaksi.

Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia siksi, että ne vaativat useamman politiikan osa-alueen yhtäaikaisia ratkaisuja. Tarvitaan positiivista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä perheiden elämäntilanteiden parempaa huomioimista. Tavoitteena tulee olla negatiivisen rakennemuutoksen kääntäminen positiiviseksi mahdollisuudeksi.

Keinoja voidaan hakea kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudella ja laittamalla mittavia panostuksia ammatilliseen peruskoulutukseen sekä uudelleen- ja muuntokoulutukseen. Tarvitaan yritysten ja työnantajien parempaa sitoutumista ja tukea mm. asunnon saannissa ja työpendelöinnin tukemisessa.

Eri maakunnissa – uusien maakuntahallintojen myötä – tarvitaan kuntarajat ylittävää elinkeino-, investointi- ja koulutuspoliittisia tavoitteita. Esko Ahon laatima esitys Lounais-Suomen rakennemuutoksen kääntämiseksi positiiviseksi mahdollisuudeksi alueen eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvalla siltasopimusmallilla on hyvä konsepti. Tällaisia maakuntia yhdistäviä siltasopimuksia tulisi aikaansaada – kunkin maakunnan olosuhteet tunnistaen – myös muissa maakunnissa. Esimerkiksi Keski-Suomessa ollaan nyt positiivisen kasvun vaiheessa, mutta samalla alueella on edelleenkin korkea työttömyys. Pula osaavasta työvoimasta ja korkea työttömyys on yhtäaikainen haaste purettavaksi. Haaste tulee olemaan kasvava myös siksi, että väestökasvu pääosin keskittyy kaupunkeihin ja maakunnallisiin keskuksiin.

Kehysriihessä tehtävien työvoiman kohtaamistoimista edistävien päätösten lisäksi tulisikin asettaa eri ministeriöiden ja työmarkkinaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tarkoitus olisi arvioida pidemmällä aikavälillä kohtaanto-haasteita ja kiinteästi työpaikka- ja rakennemuutosarvoihin perustuen. Työn tulisi valmistua niin, että tavoitteet olisivat käytettävissä viimeistään seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.