Ihalainen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhdistäminen vahvistaa kuluttaja-asioiden painoarvoa

Ajankohtaista 13:32

Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnal­lista painoarvoa ja tehostaa hallintoa. Hallitusohjelman mukaisesti lähtökohtana on, että erikokoisilla yrityksillä on tasaveroiset kilpailuolosuhteet ja että markkinat toimivat kuluttajien etujen mukaisesti, työministeri Lauri Ihalainen linjaa.

Yhdistämisessä ei muuteta viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä. Tämä koskee myös Kuluttajavirastossa nykyisin toimivan kuluttaja-asiamiehen varsin itsenäistä toimivaltaa. Kuluttaja-asiamiehen toiminta siirtyy uuteen virastoon. Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston työntekijät siirtyvät uuteen virastoon vanhoina työntekijöinä. Uudistuksessa noudatetaan hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteita.

Yhdistämisselvitys oli osa vielä toukokuussa valmistuvan valtion kuluttajapoliittisen ohjelman linjauksia.

– Hallituksen tavoitteena on vahvistaa kuluttajaliikkeen roolia kuluttajapolitiikassa. Maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioidaan kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjako muiden kuin viranomaistehtävien osalta, ministeri Ihalainen kertoo.

Yhdistämisselvityksen tueksi pyydettiin lausuntoja Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimus­keskuksen sidosryhmiltä. Pääosassa lausuntoja Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä pidettiin tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. Kuluttajatutkimuskeskuksen liittämistä valvontaa tekevään virastoon pidettiin ongelmallisena.

Yhdistämisselvitys on seuraavaksi hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyssä. Uutta virastoa koskeva hallituksen esitys annetaan budjettilakina syyskuussa. Samassa yhteydessä valmistellaan uutta virastoa koskeva valtioneuvoston asetus.