Ihalainen: kehyksissä ei tullut apua ammattikoululle – nuorisotakuun rahoitus palautettava

Ajankohtaista 13:59

Lauri Ihalainen

Hyviä työllistämistuloksia tuottaneen nuorisotakuun rahoitus on ajettu alas, eikä kehysriihessä rahoituksen palauttamislinjauksia näy. Nuorten työttömien määrä on ollut kasvussa ja työttömyysjaksot pidentyneet.

Nuorisotakuun rahoitus tulisi pelastaa ja tukea nuorten työllistymistä mm. siten, että sanssi-kortin avulla nuorille avautuisi työpaikkoja. Sanssi-kortin arvo työnantajalle on 700 euroa kuukaudessa kymmenen kuukauden ajan. Työllistymistä ja kouluttautumista tukeva työllisyysrahoja tulee lisätä jos aikomuksena on työttömyyden vähentäminen.

Hallitus on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen täydellisen myllerryksen, jossa opetuksen laatu tai opiskelijan menestys eivät ole pääroolissa. Ensin heikennetään rahoitusta ja sitten yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus ja siirretään oppiminen työpaikoille. Ainut, mitä tästä seuraa, on nuorten työttömyyden kasvu ja maamme osaamistason laskun syveneminen. Kaikki tämä on täysin vastoin hallituslinjausta parantaa maamme työllisyyttä ja korkeaa osaamistasoa.

Yrityksille siirretyssä ammatillisessa koulutuksessa ei voida turvata opiskelijoille laaja-alaista osaamista eikä jatko-opintokelpoisuutta. Heikot perustaidot jäykistävät liikkuvuutta työstä toiseen ja pidentävät työttömyysjaksoja. Näin työikäisen väestömme osaamistaso laskee entisestään. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan toimivia työelämäyhteyksiä ja uusia oppimistapoja, mutta ei laadukkaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksella.

Olen huolissani millainen opetuksen laadun lasku ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä. Opetusta saa enää maanantaista torstain aamupäivään ja opettajan ohjausta työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa alle puoli tuntia viikossa. Hallituksen leikkaukset tällä hallituskaudella niukentavat näitä resursseja entisestään summalla, joka vastaa 3 900 opettajan tointa, 17 000 opiskelijapaikkaa tai 4 miljoonaa opetustuntia vuodessa, eli 105 000 tuntia opetusta viikossa

Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä toisen asteen ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja vetovoimaisuuden hyväksi ja nuorten työelämävalmennuksen parantamiseksi. Nyt on suuri uhka, että leikkaukset murentavat koulutuksen laatua. Suomen on pidettävä huolta, että kaikilla nuorilla on aukoton mahdollisuus saada laadukas toisen asteen koulutuspaikka ja antaa tukea ensimmäisen työpaikan saannissa.