Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen Kalevassa: tästäkin murroksesta selvitään

Ajankohtaista 10:30

Lauri Ihalaisen kirjoitus, joka on julkaistu Kaleva-lehdessä 6.8.2014

Työllisyyden kannalta on viime aikoina tullut sekä hyviä että huonoja uutisia. Saksalaisen telakkayhtiön Meyer Werftin ja Suomen valtion Teollisuussijoituksen perustaman Turun telakkayhtiön ratkaisukokonaisuuteen saatiin mukaan kahden uuden TUI-risteilyaluksen tilaukset. Vuosina 2016-2017 valmistuvien tilausten arvo on noin miljardi euroa ja työllisyysvaikutukset noin 10 000 henkilötyövuotta. Samassa yhteydessä todettiin optio kahden seuraavankin TUI-risteilyaluksen tilauksesta. Ratkaisu oli tärkeä paitsi Turun alueelle, myös koko Suomen meriklusterille. Henkinen merkitys ulottuu yli Turun; se valaa tulevaisuuden uskoa ja hälventää epävarmuutta.

Huonojen uutisten joukkoon lukeutuu ICT-sektorin murroksen toiseen aaltoon liittyvät Microsoftin ja Broadcomin mittaavat irtisanomiset, jotka kohdistuvat erityisesti Oulun seudulle. Vaikka isku oli kova, on syytä muistaa, ettei Oulun seutu suinkaan ole mikään ICT-sektorin iltaruskon alue. Oulun seudulla työskentelee yli 10 000 kovan tason ICT-osaajaa ja osassa yrityksiä uutta työvoimaa haetaan jatkuvasti.  Yrityksien lopettaminen tai supistaminen voi olla myös uuden alku, kuten Nokiankin muutos osoitti.

Oulun seudulla on kaksi erityisvahvuutta: laaja osaamispääoma ja paikallisen yhteistyön tehokas ja toimiva selviytymismalli. Oulussa ei käperrytty Nokian rajun muutoksen myötä kyykkyyn, vaan lähdettiin rakentamaan ja tukemaan uuden ICT-sektorin työpaikkojen ja yritysten syntyä. Tuloksia on tullut. Uusia yrityksiä syntynyt, verkottumistaitoja ja kansainvälisiä yhteyksiä on kehitetty. Uusia mahdollisuuksia on etsitty muun muassa ympäristö- ja terveysteknologian aloilta.
Olen esittänyt, että näiden kokemusten siivittämänä Oulun seudulle tulisi rakentaa nyt paikallinen selviytymisohjelma, johon yhdistetään valtion rakentamia toimenpiteitä.

Valtion roolina on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle ja tukea irtisanomisuhan edessä olevia uudelleentyöllistymisessä ja koulutuksessa. Edellisessä ICT-toimialan irtisanomisissa Nokia panosti merkittävästi irtisanottavien uudelleentyöllistämiseen. Näissä olosuhteissa on kohtuullista odottaa, että Microsoft ja Broadcom kantavat samalla tavalla yhteiskuntavastuutaan. Mahdollisten tukipakettien sisällöt luonnollisesti ratkotaan yrityskohtaisesti.

Hallituksen toimesta olemme valmistelleet toimenpiteitä kokemusten valossa, joita syntyi Oulun seudulla Nokian ongelmia ratkottaessa. Tarkoituksena on keskustella niistä tarkemmin, kun tapaamme 15.8. Oulussa paikallisia toimijoita. Olemme perehtyneet myös Oulusta tulleisiin aloitteisiin ja toiveisiin.
Oulun seutu on jo aiemmin nimitetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, mikä mahdollistaa laajan ja kattavan tuen yrityksille. Myös alkaneen uuden ohjelmakauden EU-rakennerahastoresurssit tarjoavat merkittävän tukikeinon. Tänä vuonna rakennerahastosta on osoitettu työllisyyden, pienyrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämiseen 30 miljoonaa Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle ja yli 12 miljoonaa maakuntaliitolle. ELY-rahoista 12 miljoonaa on tarkoitettu työllistymiseen koulutuksen ja valmennuksen kautta. Yrityksien laajentumiseen ja uuden yritystoiminnan aloittamiseen on käytettävissä tänä vuonna 13 miljoonaa. Tarkoituksena on varmistaa, että tukimäärät pysyisivät samalla tasolla myös vuonna 2015.

Lisäksi yksi mahdollisuus on Oulun seudun yritystuen oma pääomasijoitusrahasto. Siihenkin voidaan käyttää EU:n aluekehitysrahaa, mikä siinä tapauksessa jää pois muusta yritystoiminnan tukemisesta. Vaihtoehdot pitää punnita paikallisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelemme parhaillaan lisätalousarvioesitystä erityisesti ICT-alan murrokseen vastaamiseksi. Mahdollinen lisärahoitus osoitettaisiin rakennemuutoksen tukemiseen, investointeihin ja kehittämishankkeisiin sekä työpaikkamenetyksien korvaamiseen. Varat painotettaisiin Oulun alueelle.

Tarkoituksenamme on myös valmistella välittömästi hakemus Oulun seudun irtisanomisten perusteella Euroopan globaalirahastoon (EGR). Globalisaatiorahaston hyödyntäminen edellyttää kansallisen rahoitusosuuden varaamista lisäbudjetista.  Sitä voidaan käyttää muun muassa työvoimakoulutuksen hankintaan, palkkatukeen ja starttirahaan.

Työ- ja elinkeinotoimiston palveluvalmiutta Oulun seudulla on nostettu aikaisempia kokemuksia hyödyntäen. Irtisanottavien tueksi käynnistetään muutosturvatoimet ja esimerkiksi irtisanottavien lisä- ja muutoskoulutukseen on ohjattu lisäresursseja välittömästi. Uusi korkeasti koulutettujen osaamista ja pk-yritysten kehittämistarpeita yhdistävä työvoimakoulutuksen malli otetaan laajamittaisesti käyttöön

Oulun seudun TE-toimiston palvelukykyä työtä tekevien käsiparien muodossa on lisätty tänä vuonna kahdeksalla henkilötyövuodella ja ensi vuodelle kaavailemme 16:ta lisää. Irtisanottujen työmarkkinoille sijoittumista voidaan tukea tehokkaammin, kun palvelu- ja iskukyky kohenee.

Microsoft etsii parhaillaan sijoituspaikkaa uudelle datakeskukselle ja Oulun seutu on ollut sijoituspaikkavaihtoehtojen joukossa. Valtio on tehnyt paljon töitä ja rakentanut kilpailukykyistä toimintaympäristöä, jotta mittakaavaltaan iso hanke saadaan Suomeen. Mielestäni nykyisissä olosuhteissa luontevin sijoituspaikka olisi Oulun seutu.

Elämme kansainvälisessä taloudessa, välillä hyötyjinä, välillä häviäjinä. Nyt on tärkeää kääntää suunta voiton puolelle. On hyvä muistaa, että kovan luokan osaajilla on kysyntää myös maamme rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa on pulaa tämän sektorin osaajista. Toisaalta haluamme säilyttää osaamista ja henkistä pääomaa myös Suomessa. Sen eteen teemme Oulun seudun toimijoiden kanssa hyvää yhteistyötä. Olemme saaneet Oulusta runsaasti hyvin punnittuja esityksiä. Kaikkiin ei valtio pysty vastaamaan, mutta käymme kaikki ehdotukset läpi tarkoituksenamme rakentaa kokonaisuus, joka mahdollistaa ripeät ja tehokkaat toimenpiteet, jotka vastaavat tämänhetkiseen tilanteeseen ja luovat vakaata perustaa tulevaan.