Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen ja Filatov: Kunniallisesti eläketuelle

Ajankohtaista 06:12

SDP:n kansanedustajat Lauri Ihalainen ja Tarja Filatov haluavat ikääntyneille, poikkeuksellisen pitkään työttömänä olleille kunniallisen tien eläketuelle.

Liian moni uupuu ja putoaa tukijärjestelmien väliin, eikä heillä ole nykyisessä työllisyystilanteessa edes toivetta työpaikasta. Nämä ihmiset ovat eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyisiä, mutta työelämän näkökulmasta työkyvyttömiä.

Ihalaisen ja Filatovin mukaan nyt eläketuen edellytykset tulisi olla viiden vuoden työttömyys ja 60 vuoden ikä. Tällöin eläkemahdollisuus poikkeusmenettelyllä koskisi noin 3700 työtöntä. Järjestelmä maksaisi alussa 8 miljoonaa, mutta sulaisi pian 2 miljoonan tasolle, sen mukaan kun eläketuen piirissä olevat pääsisivät varsinaiselle eläkkeelle. Samankaltaista menettelyä käytettiin 2000-luvun puolivälissä.

Lex Taipale eli eläketukilaki (39/2005) oli kertaluonteinen ja päästi noin 10 vuotta työttömänä olleet 57 vuotta täyttäneet henkilöt eläketuelle. Valtio maksoi tuen kokonaisuudessaan ja sitä maksettiin, kunnes ihminen pääsi 62-vuotiaana varsinaiselle eläkkeelle.

Tuolloin laki koski noin 4000 henkilöä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ja työ- ja tasa-arvovaliokunta kumpikin yksimielisesti olisi halunnut ulottaa toimet noin 12 000 henkilöön.

Poikkeusmenettely suuntaisi työhallinnon niukat resurssit työttömille, joilla on todellisemmat mahdollisuudet työllistyä ennen eläkeikää.

Taustatietoa: 

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä nousi viime vuonna merkittävästi. 

Työeläkkeelle jäädään keskimäärin 61,2-vuotiaana. Edellisenä vuonna eläkkeelle jäätiin keskimäärin 60,9-vuotiaana. Työeläkkeelle siirtyi viime vuonna noin 70 000 henkilöä. 

Kehitykseen vaikutti eniten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuodesta 2013 kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2008 se on laskenut neljänneksen. Vuonna 2014 määrä alitti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla 20 000 henkeä.

Varhennetun vanhuuseläkkeen lakkauttaminen vaikutti myös eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen.

Viime vuonna eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Luku kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Myös ikääntyneiden työllisyysaste on noussut reilussa vuosikymmenessä, 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut 10 prosenttia.

Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän on vaikea työllistyä.