Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Hallitus ajoi TYP-palvelut ja työllistämiskokelut alas tuomatta mitään uutta tilalle

Ajankohtaista 10:48

Pitkäaikaistyöttömille rakennetut matalan kynnyksen monialaiset yhteisöpalvelut – TYP-palvelut – parantavat työttömien asemaa ja vointia.

– Tutkimuksen mukaan TYP-palveluja käyttäneiden hyvinvointi on lisääntynyt ja he ovat joutuneet käyttämään vähemmän mm. työterveyspalveluja, toteaa kansanedustaja Lauri Ihalainen.

Hallituksen ajama sote- ja maakuntauudistus ja siihen kytketty kasvupalvelulainsäädäntöesitys siirtäisi työvoimapalvelut maakuntien vastuulle ja kilpailemaan samasta rahoituksesta sote-palveluiden kanssa. Hyviä tuloksia tuottaneet TYP-palvelut nykymuodossaan jouduttaisiin lopettamaan ja kaiken kukkuraksi kuntien yhteiset pitkäaikaistyöttömyyttä tuloksellisesti katkaisevat työllistämiskokeilut lakkautetaan.

– TYP-palvelujen tilalle tämän vuoden vaihteessa piti tulla ns. kasvupalvelupilotti, vaan eipä tullut.

– Pilottilaki on eduskunnassa ruuhkajumissa, eikä koko pilottilain valmistumisesta ole varmuutta. Parhaimmillaan pilotit voisivat käynnistyä puolen vuoden sisällä – jos silloinkaan.

Ihalaisen mukaan keskeisissä pitkäaikaistyöttömien palveluissa on syntynyt ajallinen ”musta aukko”: kasvupalvelupilotteja ei voi tuloksellisesti toteuttaa ilman pilottilakia.
Kaikesta tästä kärsivät erityisesti pitkäaikaistyöttömien palvelut.

– SDP on koko lainsäädäntövalmistelujen ajan korostanut, että kasvupalvelulakiesityksessä on isoja valuvikoja. Puretaan se, mikä tuottaa hyviä tuloksia ja ajetaan työvoimapalvelujen yksityistämistä. Yhteiskunnan tehtäväksi halutaan jättää vaikeammin työllistettävien palvelut, joiden työllistämisestä markkinaehtoisesti toimivat firmat eivät innostu.

Esityksen myötä kuntien mahdollisuuksia ja resursseja tukea pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksia heikennetään. Kunnat sijoittavat tähän työhön nyt yli miljardin vuositasolla. Ne eivät pysty siihen jatkossa. Yli puoluerajojen on vedottu, että pitkäaikaistyöttömyyden katkaisua palvelleet työllistämiskokeilut eri puolella maata voisivat jatkua.

– Kolmannen sektorin toimijat ovat voineet tähän saakka tehdä arvokasta työtä vaikeammin työllistettävien työmarkkinakelpoisuuden ja työllistämisen hyväksi. Kolmannen sektorin 4 000 henkilötyövuoden palkkatukimaksatuskatto tulisi poistaa ja tukea näiden toimijoiden arvokasta työtä vaikeammin työllistettävien työmarkkinakelpoisuuden vahvistajana.

Vaalien jälkeisen hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste vähintään 75 prosenttiin on kannatettava. Tavoite on tähänastista haastavampi ja edellyttää määrätietoisia, monialaisia toimia vaikeammin työllistettävien pääsylle työmarkkinoille.

– Se edellyttää tuntuvia rahallisia lisäpanostuksia aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, kuten palkkatukeen, se edellyttää, että julkisia työvoimapaikkoja ei ajeta alas, mutta luodaan hyvä kumppanuusmalli julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välille. Yksityiset palveluntarjoajat täydentävät julkisia palveluja. Kasvupalvelulainsäädäntö tulisi rakentaa näille lähtökohdille.

Mikäli talouskasvu jää heikoksi eivätkä vienti ja investoinnit nykyiseen tapaan kasva on suuri vaara, että vaikeammin työllistettävät jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle ja heidän syrjäytymisensä lisääntyy. Siksi hallitusohjelmaan on Ihalaisen mukaan tärkeä kirjata vaikeammin työmarkkinoille pääsevien, kuten osatyökykyisten työllistymistä tukeva toimenpideohjelma.

Ihalaisen kirjoitus aiheesta on julkaistu 16.1. Keskisuomalaisessa.