Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Hallitus aikoo taas heikentää palkansaajien työsuhteen ehtoja ja turvaa

Vappu2018 11:00

Hallituksen jo tekemät ja nyt suunnitteilla olevat työelämäheikennykset ovat väärä tie, toteaa kansanaedustaja Lauri Ihalainen vappupuheessaan ja esittää muita keinoja työelämän kehittämiseen heikennysten sijaan.

Olen huolissani siitä, että orastava kasvu ei kuulukaan kaikille. Parempiosaiset saavat veronkevennyksiä ja leikkaukset koskettavat heikompiosaisia ja nuorten koulutusta.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on markkinahumussa kovettunut. Aika huutaa tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja heikoimpien puolelle asettautumisen kykyä. Pahinta on, että työttömiä syyllistetään ja heidän turvaansa nakerretaan. Ajatellaan, että yksilöiden tulee ratkaista työllistymisen ongelmat ja työnantajat ja yhteiskunta ulkoistetaan vastuusta.

Ajassa on paljon epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta työstä ja perheiden pärjäämisestä. Sivistyneen yhteiskunnan mitta on, miten se huolehtii heikoimmistaan ja osoittaa välittämistä. Suomessa on liian paljon yli sukupolvien periytyvää lapsiköyhyyttä ja työttömyyttä.

Hallituksen viimeaikainen päätös ns. aktiivimallista on työttömiä syrjivä ja epäreilu. Se on epäreilu siksi, että kaikille työttömille ei ole tarjolla työpaikkaa tai palveluja, vaikka kuinka yrität. Laista on tosiasiallisesti tullut työttömyysturvan leikkurilaki. Kaikki tämä olosuhteissa missä turvaa on jo muutoinkin leikattu.

Tämäkään ei tunnu riittävän. Hallitus on päättänyt heikentää määräaikaisuuksien työehtoja alle 30-vuotiailta ja irtisanomisturvaa alle 20 hengen yrityksissä työskenteleviltä.

Alle 30-vuotiaiden työsuhteita saisi tehdä määräaikaisia ilman perusteita 3 kuukauden työttömyyden jälkeen. Irtisanomisturvaa heikennetään alle 20 hengen yrityksissä. On selkeästi sanottu, että ikä ja yrityksen koko ei voi olla peruste heikoimmille työsuhteiden ehdoille. Uskon, että tällaiset esitykset eivät täytä yhdenvertaisuuden perusteita, eivätkä johda kestäviin työllisyysvaikutuksiin.

Sosialidemokraatit eivät voi olla tällaisten esitysten takana. Olisi viisasta, että hallitus ei koskaan toisi näitä esityksiä eduskuntaan.

SDP haluaa tukea myös pk-yritysten työllistämisedellytyksiä, mutta ei työntekijöiden turvaa heikentämällä. Työnantajien työllistämiskynnystä voidaan alentaa mm. kolmella toimenpiteellä: madalletaan yritysten työllistämiskynnystä ottamalla käyttöön työllistämisseteli, ensimmäisen työntekijän palkkaamista tuetaan 20 000 euron verokannustimella ja arvonlisäverotuksen alarajaa nostetaan. Näiden toimenpiteiden vaikutus myös työllisyyden kannalta ovat kestävämpiä eikä aiheutettaisi turvattomuutta työsuhteisiin.

Koulutus ja sivistys ovat hyvän yhteiskunnan perusta

Koulutus, sivistys ja kulttuuri ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta ja edellytys sille, että pystymme huolehtimaan hyvinvoinnistamme myös tulevaisuudessa. Hallitus ei ole pitänyt koulutuslupausta.

Kahdeksalla prosentilla peruskoulun päättävistä pojista ei ole sellaista lukutaitoa, millä pärjäisi toisen asteen opinnoissa. On selvää, että näiden nuorten auttaminen, tukeminen ja rinnalla kulkeminen pitää alkaa jo paljon aikaisemmin. Haluamme pitää kaikki mukana ja silloin keskeistä on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. Varhaiskasvatuksella rakennetaan perustaa tulevaisuuteen.

Haluamme ulottaa myös oppivelvollisuuden koko toiselle asteelle. Tavoitteena on, että jokainen perusasteen päättävä jatkaa opiskelua toisella asteella ja opiskelu on maksutonta. Pidetään kaikki mukana. Lapsille ja nuorille on annettava toivoa tulevaisuuteen.

Suomessa on noin 70 000 sellaista nuorta aikuista, jotka eri syistä ei ole koulutuksessa tai työssä ja hauraasti kiinni yhteiskunnassa. Heille pitää rakentaa erillinen ”polku tulevaisuuteen” –ohjelma ja varmistaa, että kukaan näistä nuorista ei syrjäydy.

Koulutuspolitiikka on palautettava sille kuuluvaan arvoon ja myös talouspolitiikan ytimeen. Korkean työllisyyden saavuttaminen edellyttää, että kaikki pääsevät kiinnittymään työmarkkinoille. Avain on koulutus. Riittävä koulutus kaikille on paras vakuutus työmarkkinoiden riskejä vastaan ja samalla se on kaikkein tehokas keino vähentää eriarvoisuutta. Koulutus on myös hyvää työsuhdeturvaa, jonka avulla voi työelämän murroksessa siirtyä työstä ja ammatista toiseen eikä työttömyyteen.


Lauri Ihalainen piti juhlapuheen 1.5.2015 Viitasaaren vappujuhlassa.