Ihalainen: Ensimmäisen lisäbudjetin tuettava nuorten työllistymistä

Ajankohtaista 10:06

Kuluva viikonvaihde oli monelle nuorelle tärkeä. Noin 27 000 nuorta valmistui ylioppilaaksi ja 69 000 ammattiin. Aika suuri joukko, lämpimät onnittelut kaikille teille. 

Nuoriso- ja koulutustakuun avulla olemme voineet viime vaalikaudella turvata lähes kaikille toisen asteen koulutuspaikan. Nyt haasteet ovat suuret. Jatko-opiskelupaikkojen ja erityisesti työpaikkojen löytäminen ei ole helppoa. Tässä etsinnässä Sanssi-kortti on tukenut nuorien työllistymismahdollisuuksia. Tuloksia tuottanutta nuorisotakuuta tulee uudella vaalikaudella jatkaa ja varmistaa, että jokaisella nuorella on oikeus koulutus-, harjoittelu- tai työpaikkaan. Nuorten työttömyyden keskimääräinen kesto on noin 14 viikkoa. On tärkeää, ettei tämä luku lähde kasvamaan. Tavoitteena on oltava jatkossakin, että nuorten työttömyysjaksot pysyisivät mahdollisimman lyhyinä. Nuorisotakuun seurauksena Suomessa on EU- maista vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä. Tästäkin tavoitteesta on pidettävä kiinni.

Uusi hallitusohjelma on kuitenkin nuorten työn- ja koulutuksenhakijoiden kannalta huolestuttavaa luettavaa. Uuden hallituksen ohjelmassa 2. asteen koulutusmäärärahoja, mukaan luettuna oppisopimuskoulutuksen määrärahat, leikataan reippaalla kädellä. Samaan aikaan myös työllisyysmäärärahoja leikataan noin 110 miljoonaa euroa. Se on viidennes kaikista työllistämisrahoista, joilla olemme tähän asti saaneet työllistämis- ja koulutustoimien piiriin reilut 120 tuhatta ihmistä.

Hallituksen kaavailemat työllisyysleikkaukset heikentävät merkittävästi nuorten työllistymismahdollisuuksia. Työllisyysmäärärahojen leikkaaminen pudottaa pohjaa myös kaikkein vaikeimmin työllistyvien mahdollisuuksilta päästä työmarkkinoille. Tämän vuoden alusta tuli käyttöön vaikeasti työllistyviä tukevia merkittäviä lainsäädäntöuudistuksia. Leikkaukset heikentävät tämän lainsäädännön tavoitteiden toimeenpanoa.

Uuden hallituksen ei tule toteuttaa suunnittelemiaan leikkauksia, päinvastoin. Nyt koulunsa päättäneiden työllistymisen tukemiseksi uuden hallituksen tulee ensi töikseen laatia lisätalousarvio, jossa annetaan lisämääräraha nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Vuonna 2011 Kataisen hallituksen ensimmäinen tuhti päätös oli nimenomaan lisätalousarvion laatiminen nuorten työllistämiseksi. Samanlaiselle työlle olisi nyt paikka. 

SDP:n tahto on, että nuorisotakuun tavoitteita pystytään jatkossakin toteuttamaan ja että nuorten koulutusta tukevat määrärahat ovat riittävät