Ihalainen: Aikuiskoulutustuen murentaminen on takaisku ahkerille aikuisopiskelijoille

Ajankohtaista 08:34

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen pitää suurena takaiskuna hallituksen hanketta murentaa aikuiskoulutustuki. Koulutusta ja palkansaajien sopimusturvaa heikentävän pakkolakipaketin ohella hallituksen leikkauspöydälle on joutumassa nyt myös omaehtoisen aikuiskoulutustuen romuttaminen siten, että aikuiskoulutustuen perusosa (705,20 e / kuukaudessa) lakkautettaisiin ja tilalle tulisi valtiolta takaus lainalle. Ihalaisen mukaan hallituksen romutuksen tuoma 70 miljoonan euron leikkaus heikentää radikaalisti koulutuksen tukemista ja samalla työssäkäyvien ihmisten edellytyksiä uudelleen kouluttautua. 

– Tämä tulee johtamaan siihen, että lähes puolet aikuiskoulutustuen saajista, jotka tienaavat alle 2500 euroa kuussa, ammatillinen uudistuminen ja ammattitaidon päivittäminen tulee mahdottomaksi. Tässä tuloryhmässä ei ole mahdollista ottaa 10 000 euroa lainaa, jotta voisi opiskella päätoimisesti 15 kuukautta, mikä on keskimäärin aikuiskoulutustukijakson pituus. Surullisinta ja epäoikeudenmukaista näissä leikkauksissa on se, että suuri osa tähänastisen tuen saajista on ollut pieni- ja keskituloisia naisia.

Ihalainen pelkää, että aikuiskoulutustukijärjestelmän romutus johtaa työmarkkinoiden jäykistymiseen eikä tukisi ammatillista liikkuvuutta ja työelämän joustavuutta.

– Suomen pärjääminen perustuu hyvälaatuiseen koulutukseen ja osaamiseen. Tavoitteena pitäisi olla, että työtä ja oppimista voidaan yhdistää. Jos osaamisen kehittämiseen ryhdytään vasta työttömyyden kohdatessa, toimet ovat usein myöhässä. Näillä leikkauksilla tosiasiallisesti heikennetään työurien pidentämistä ja kestävää kilpailukykymme parantamisedellytyksiä.

Ihalainen on pettynyt siihen, että hallitus puhuu pontevasti työmarkkinoiden joustavoittamisesta, mutta itse leikkaa aikuisten omaehtoisen koulutuksen edellytyksiä tavalla, joka vain jäykistää työmarkkinoilla siirtymistä työstä ja ammatista toiseen. 

– Aikuiskoulutustuki on ainoa tuki, jota työssä oleva aikuinen voi saada toimeentulonsa turvaamiseksi opiskelun aikana. Nyt hallituksen päätös romuttaa koko aikuiskoulutustukijärjestelmän, lakkauttaa yrittäjien aikuiskoulutuksen ja poistaa työttömyyttä ennaltaehkäisevän muutosturvan. Olisi erittäin suotavaa, että tätä säästötoimenpidettä ei tehdä ja etsittäisiin korvaavia rahoituslähteitä, koska Suomi pärjää vain vahvan osaamisen ja työelämän muutoksien edellyttämän jatkuvan ammattitaidon päivittämisen myötä, vetoaa Ihalainen.