Huovinen vaatii hallitusta sitoutumaan aidosti Itämeren suojeluun

Ajankohtaista 09:23

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen on huolestunut hallituksen todellisesta halusta suojella Itämerta. Hänestä valtiovarainministeriön budjettiesitys on suorassa ristiriidassa eduskunnan tahdon kanssa.

– Viime keväänä koko eduskunta ilmaisi vahvan tahtonsa Itämeren suojelemiseksi, kun asiaa koskevaa selontekoa käsiteltiin. Nyt valtiovarainministeriön aikomus jättää tarvittavat suojelurahat budjetista kyseenalaistaa koko hallituksen tahdon tehdä aidosti ja pitkäjänteisesti työtä puhtaamman Itämeren puolesta.

Hallituksen on vahvasti sitouduttava Itämeren suojeluun ja annettava katetta kauniille sanoille, Huovinen toteaa. Hän muistuttaa monen ympäristöjärjestön arvioineen nykyisen porvarihallituksen historiallisen huonoksi ympäristöasioissa.

– Itämeren suojelusta ei saa tulla seuraavaa asiaa porvarihallituksen pitkälle ”paljon puhetta, vähän tekoja” -listalle.

Erityisesti Huovinen kummeksuu Kokoomuksen Itämeri-politiikkaa. Puolueen keskeisten toimijoiden sanojen ja tekojen ristiriita nakertaa koko hallituksen ympäristöpoliittista uskottavuutta entisestään.

– Kokoomuksessa on perinteisesti ollut myös ympäristöstä ja Itämerestä huolestuneita toimijoita. Oman puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Kataisen nihkeys Itämeren suojelutyölle on varmasti epämiellyttävä yllätys myös näille ihmisille. Valitettavasti politiikassa ei lasketa hyviä aikomuksia, vaan tuloksia. Siksi Kokoomuksen, kuten koko hallituksen pitäisi nyt toimia eikä vain puhua.