Huovinen: Onko Suomen suhtautuminen taisteluosastoihin muuttumassa?

Ajankohtaista 15:28

Susanna Huovinen

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona valtioneuvoston selontekoa Suomen osallistumisesta yhdessä Irlannin, Latvian, Liettuan ja Ruotsin kanssa Iso-Britannian johtamaan EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon 1.7.–31.12.2016. Kyseessä on Suomen osallistuminen kuudetta kertaa valmiusvuoroon. Edellisen kerran Suomi osallistui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tähän mennessä EU:n taisteluosastoa ei vielä ole käytetty kertaakaan. Silti toiminnasta on saatu myös hyötyjä, sillä taisteluosastojen puitteissa järjestetyt harjoitukset ovat osaltaan olleet tärkeitä myös kansallisen puolustuksen näkökulmasta.

SDP:n ryhmäpuheen käyttäneen Susanna Huovisen mukaan Suomen tulisi olla aloitteellinen niin taisteluosastojen käytettävyyden kuin kehittämisen suhteen.

– Onhan Suomella pitkät perinteet rauhanturvaamisessa ja lisäksi rauhan aikana rakennettu yhteistyö luo vakaampaa pohjaa yhteistyölle kriisin aikana, toteaa Huovinen.

Huovinen ihmettelee, että selonteossa ei selkeästi oteta kantaa Suomen osallistumiseen jatkossa taisteluosastoihin. Huovinen kysyykin, onko Suomen suhtautuminen taisteluosastoihin muuttumassa?

– On tärkeää, että hallitus tarkentaa Suomen turvallisuuspoliittista linjaa ja suunnitelmia osallistumisesta jatkossa turvallisuusyhteistyöhön niin YK:ssa, EU:ssa kuin muissa kansainvälisissä yhteyksissä, painottaa Huovinen.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksi keskeisimmistä tehtävistä on edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tämän vuoksi Suomen tulee olla aktiivinen toimija kansainvälisillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan foorumeilla ja edistää kansainvälistä turvallisuutta, toteaa Huovinen.

Huovinen myös korostaa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa päätöksiä ei pidä tehdä hätiköiden, vaan harkiten ottaen huomioon päätösten pidemmän aikavälin seuraukset. Suomen nykyiselle, varsin vakiintuneelle, ulko- ja turvallisuuspoliittiselle linjaukselle on vahvat perustelut, sanoo Huovinen.