Huovinen ja Viitanen: Ei ympäristöministeriötä jyrän alle

Ajankohtaista 08:55

 

Ympäristöministeriön työllä on varmistettu ilman ja vesien puhdistaminen ja suomalaisen ainutkertaisen luonnon säilyminen tuleville sukupolville. Kun ministeriötä ei vielä ollut, nämä asiat eivät olleet itsestään selvyys, vaan monien kuntien asukkaat tunsivat puutteet keuhkoissaan, kalat kuolivat jätevesiin ja linnut lakkasivat saamasta poikasia. Näin oli vielä 1960-1970 -luvuilla, kirjoittavat peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen.

Ympäristöministeriö vietti hiljan 30-vuotissyntymäpäiväänsä. SDP laati ensimmäisenä Suomen puolueista ympäristöohjelman vuonna 1969 ja alkoi tarmokkaasti ajaa itsenäistä ympäristöhallintoa maahamme. Kun ministeriö perustettiin vuonna 1984, myös ensimmäinen ministeri oli sosialidemokraatti. Tuolloin ajettiin läpi mm. koskiensuojelulaki ja aloitettiin monien luonnonsuojeluohjelmien, kuten lintuvesien suojeluohjelman  sekä soiden ja rantojen suojeluohjelmien laadinta. 

Nykyään ympäristöministeriö yhdessä muiden ministeriöiden kanssa tukee arvokkaalla tavalla suomalaista ympäristöosaamista ja puhtaan teknologian kehittymistä.  Se toimii myös ilmastonmuutoksen hidastamisen ja uusiutuvien energiamuotojen sekä kestävien yhdyskuntien hyväksi.

Ympäristöhallinto tukee elinkeinoelämän edellytyksiä mutta luonteestaan johtuen se ei  voi olla alisteinen millekään elinkeinolle tai taloudellisille intresseille. Siksi itsenäinen ympäristöministeriö on säilytettävä myös tulevalla hallituskaudella.