Huovinen: Home- ja kosteusongelmista kärsivät ovat vaarassa syrjäytyä

Ajankohtaista 09:05

Kansanedustaja Susanna Huovinen on huolissaan home- ja kosteusongelmien aiheuttamasta syrjäytymisestä. Homeelle altistunut henkilö voi joutua jättämään työpaikkansa tai pahimmassa tapauksessa kotinsa, jos ongelmia ei ratkaista ajoissa.

– Tarkastusvaliokunnan kuulemisissa kävi selväksi, että monilla ihmisillä on erittäin huonoja kokemuksia siitä, miten heidän ongelmiinsa on suhtauduttu työyhteisöissä, mutta myös terveydenhuollossa. Kun ihmisen elämä on jo homeongelman ja sen aiheuttamien oireiden takia mullin mallin, vaikeuksia ei pidä enää lisätä vähättelemällä ongelmaa. Tällainen kohtelu voi johtaa pahimmassa tapauksessa ongelmien pahentumiseen ja syrjäytymisriskin kasvuun, Huovinen linjaa.

Oireilevien ja sairastuneiden potilastutkimukset, hoito ja tuki ovat valiokunnan mielestä heikosti järjestettyjä. Erityisen huolestunut pitää Huovisen mukaan olla siitä, että moni kokee jäävänsä ongelmiensa kanssa täysin yksin.

– Yhteiskunnan pitää varmistaa, ettei ketään syrjitä koulussa eikä työelämässä sairauden tai oireilun takia. Ongelmat pitää selvittää asiallisesti, ei vähätellen tai naureskellen. On tärkeää, että valiokunta vaatii mietinnössään myös sitä, että oireilevia ihmisiä autetaan, olipa taustalla sitten home- ja kosteusongelma tai muu syy, Huovinen sanoo.

-Jokaisen tulee saada hoitoa oireisiinsa, vaikka niiden syytä ei tarkasti pystyttäisi selvittämään. Sairaalle ihmiselle tunne siitä, että häntä vähätellään eikä oteta vakavasti, on musertava, Huovinen linjaa.

Hometutkimuksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden terveyshaittakustannukset ovat 450 milj. euroa vuodessa. Kustannuksia syntyy mm. oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta, sairauspoissaoloista, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta.

Tarkastusvaliokunta sai viime torstaina valmiiksi laajan mietintönsä home- ja kosteusongelmista. Valiokunta on tehnyt asian kanssa pitkään töitä ja kuulluut laajasti eri asiantuntijatahoja. Nyt valiokunta esittää 14 erilaista toimenpide-ehdotusta, joilla asiaan pitäisi tarttua pikaisesti, jotta ongelmat eivät entisestään pahene. Asiaa käsitellään eduskunnan suuressa salissa 22. toukokuuta.