Huovinen: högerregeringen förlamar naturvården

Ajankohtaista 10:18

Miljöutskottets ordförande och SDP:s riksdagsledamot Susanna Huovinen är upprörd över att högerregeringen förlamar Forststyrelsens arbete med nedskärningar. Det har också negativa konsekvenser för sysselsättningen i östra och norra Finland konstaterar hon.

 
– Forststyrelsen har uppskattat att finansieringen för verksamhetsåret 2011 minskar med 5 miljoner euro. Tiotals anställda hotas bli utan jobb. År 2010 har varit det internationella temaåret för att uppmärksamma biodiversiteten. I den bemärkelsen innebär regeringens budgetförslag en antiklimax, säger riksdagsledamot Huovinen.
 
Miljöutskottets ordförande redogör för vilken betydelse Forsstyrelsens naturvård har. Hon hänvisar också till riksdagens miljöutskotts enhälliga utlåtande om budgeten. – Med de här pengarna håller vi nationalparkerna i skick och upprätthåller servicen i anslutning till dem. Forskning visar att satsningar på nationalparkerna ökar regionernas dragningskraft och gynnar turismnäringarna. Det är väl investerade pengar. Därför föreslår vi socialdemokrater 2,5 miljoner euro mer till Forststyrelsens naturskydd och 5 miljoner euros tilläggssatsningar på naturarbeten.
 
Riksdagsledamot Huovinen säger att samlingspartiet är boven i dramat.  – Nu hade finansminister Katainen haft möjlighet att bevisa att miljövärderingarna verkligen prioriteras i samlingspartiet. I stället skär man i naturvårdens resurser. Partiets gröna reklamkampanj var en bluff. När det kommer till kritan, är det nog den konservativa blåa färgen som dominerar.  
 
– Naturvården har gett en inkomst åt många människor i östra och norra Finland. Speciellt unga arbetslösa har fått jobb inom kundservicen och naturskyddet på somrarna. Högerregeringens nedskärningar är en kalldusch för dessa regioner som redan tampas med en hög arbetslöshet, kritiserar Susanna Huovinen.