Huovinen ehdottaa kotoutumiseen yhden luukun mallia

Ajankohtaista 10:36

Susanna Huovinen

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN
28.6.2017

Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.) ehdottaa, että Suomessakin otettaisiin kotoutumisessa käyttöön niin sanottu yhden luukun malli.

”Portugalissa saman katon alle on koottu eri viranomaisten toimipisteitä, joissa ihminen saa yhdellä käynnillä vireille monia asioita, apua, tukea ja neuvontaa kaikkiin pakolaisen maassa kohtaamiin haasteisiin – ja samalla mallilla saavat muuten palveluja myös portugalilaiset itse”, Huovinen huomauttaa.

Portugalin malli oli yksi niistä hyvistä käytännöistä, joihin Huovinen perehtyi laatiessaan Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle raporttia hyvistä kotoutumisen käytännöistä.

”On pakolaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien etu, että kotoutuminen hoidetaan hyvin. Pakolaiskriisit eivät katoa Euroopasta mihinkään niin kauan, kun lähialueillamme on köyhyyttä, sortoa ja epävakautta. Tätä faktaa ei populistien puhe muuksi muuta. Huonosti hoidettu kotoutuminen voi johtaa syrjäytymiseen, osattomuuteen ja jopa radikalisoitumiseen”, Huovinen toteaa.

Hän esitteli raporttinsa havaintoja ja suosituksia yleiskokoukselle Strasbourgissa keskiviikkona. Portugalin mallin mukaisen viranomaisyhteistyön parantamisen lisäksi Huovinen pitää tärkeänä, että kotoutuminen saadaan alkuun jo vastaanottokeskuksissa.

”Berliinissä viranomaiset järjestivät yhdessä järjestöjen kanssa nuorille pakolaisille messutapahtumia, joissa esiteltiin koulutusmahdollisuuksia. Paikalla oli myös yrityksiä, jotka kertoivat toiminnastaan ja tarjosivat työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Pakolaisten osaaminen pitää hyödyntää, mutta samaan aikaan pitää varmistua, ettei ihmisiä hyväksikäytetä”, Huovinen tähdentää.

Erityistä huomiota tarvitsevat Eurooppaan yksin tulevat alaikäiset, varsinkin kun perheenyhdistämistä on monessa maassa vaikeutettu.

”Alaikäisille on rakennettava suunnitelmallisesti pitkän aikavälin toimenpiteitä ja tukiverkostoa aikuisuuteen asti. Yksikään lapsi ja nuori ei saa jäädä Euroopassa yksin”.

Raporttiaan varten Huovinen tutustui kotoutumiseen Lissabonissa ja Berliinissä sekä järjesti Helsingissä kuulemistilaisuuden aiheesta. Kaikkiin Euroopan neuvoston jäsenmaihin lähetettiin kysely, johon saatiin yli kolmekymmentä vastausta.

”Raportti ei tietenkään ole tai voi olla kaiken kattava. Sitä tehdessä eteen tuli kysymyksiä, jotka yksistään olisivat raportin arvoisia asioita. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että kotoutuminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista niin yhteiskunnalta kuin pakolaisilta itseltäänkin. Kotoutuminen hankaloituu, jos yhteiskunnissamme suvaitaan pakolaisiin kohdistuvaa epäluuloa ja vihapuhetta. Tässä meillä poliittisilla päättäjillä on suuri vastuu.”

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous omistaa maahanmuuttoon liittyville kysymyksille koko keskiviikon. Teemapäivän muita puhujia ovat Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland ja ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieks, Ruotsin oikeus- ja maahanmuuttoministeri Morgan Johansson, Ateenan kaupunginjohtaja sekä joukko muita maahanmuutosta raportin kirjoittaneita Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansanedustajia.

Raportti ”Integration of refugees in times of critical pressure: learning from recent experience and examples of best practice”

Raportin epävirallinen käännös suomeksi