Hiltunen: Stoppa klassamhällets återkomst

Ajankohtaista 14:20

Finlands svenska socialdemokraters ombudsman Mikael Hiltunen höll Första Maj –tal på Folkets Hus i Dalsbruk.

 
”Ungdomsarbetslösheten prioritet nummer ett”
 
– SDP gick till val för arbete och rättvisa. I min kampanj ville jag speciellt lyfta fram ungdomsarbetslösheten. ”Trygga framtiden – jobb åt unga” var mitt slagord. Att 31 000 unga ännu är arbetslösa och att långtidsarbetslösheten ökar, är en nationell katastrof. Bara i Egentliga-Finland har långtidsarbetslösheten ökat med 25 procent – alltså tusen personer. Socialdemokraterna vill att alla unga ska få jobb eller ges möjlighet att studera.
 
– Uppsökande ungdomsverksamhet, verkstadsutbildning och mera läroavtalsplatser är bra lösningar för unga som enbart har grundskolebetyg i fickan. Unga som gått ut yrkesskolan behöver praktikplatser. Kommunerna ska också uppmuntras att hitta sommararbetsplatser åt unga.
 
– För högskolestuderande kunde det vara bra att ordna företagsutbildning, så att fler skulle starta eget efter att de blivit färdiga. Jutta Urpilainen har sagt att kampen mot ungdomsarbetslösheten ska vara prioritet nummer ett i regeringen. Det är bra.
 
 
”Klassamhällets återkomst”
 
– Vi håller på att vittna klassamhällets återkomst. Jet-set eliten bor i sina egna bostadsområden, reser mycket och lever det goda livet. I andra ändan har vi underklassen bestående av arbetslösa, sjuka, invandrare och fattiga pensionärer. De hankar sig fram med olika stödformer och många har mist hoppet om en bättre framtid. Det finns undersökningar som visar att fattigdomen igen börjat gå i arv. Jet-set eliten och underklassen lever i helt olika verkligheter.
 
– Sedan har vi den stora medelklassen som har det ganska väl ställt. Den ena delen av denna grupp drömmer om att bli medlemmar i jet-set eliten och den andra delen är rädd för att hamna i underklassen p.g.a. arbetslöshet. I den sistnämnda gruppen hör de tusentals I den sistnämnda gruppen hör de tusentals Nokia anställda som fått sparken de senaste dagarna. Arbetarrörelsen måste se till att vi inte återgår till ett samhälle där man ärver sin sociala ställning och bara umgås med människor från sin egen klass.
 
– Därför kräver socialdemokraterna i regeringsförhandlingarna konkreta satsningar för att förbättra de sämst ställdas situation. Vi vill stöda fattiga barnfamiljer genom att höja de lägsta socialbidragen med 100 euro i månaden och avskaffa den orättvisa kopplingen mellan barnbidraget och utkomststödet. Vi vill förbättra pensionärernas bostadsstöd och stifta en lag för att rusta upp och kvalitetssäkra äldreomsorgen.
 
– Följande regeringsperiod kommer utan vidare att bli tuff och innebära svåra beslut för att balansera den offentliga ekonomin och stoppa skuldsättningen. Socialdemokraternas program för arbete och rättvisa fick ett starkt stöd av folket i valet. Det förpliktar. Nu har vi möjlighet att vända kurs och hindra att arbetslösheten biter sig fast samt öka den sociala rättvisan i samhället.
 
– Vi vill inte ha ett samhälle där medborgarna är främlingar för varandra. Vi vill frigöra systrar och bröder från ett liv i arbetslöshet och grantera alla ett människovärdigt liv. Det, kamrater, är vad demokratisk socialism handlar om idag.