Hiltunen ny ombudsman i FSD

Ajankohtaista 11:17

Finlands svenska socialdemokrater har nya och flera personresurser till sitt förfogande inför vårens viktiga riksdagsval. Ny t.f. ombudsman i Helsingfors är Mikael Hiltunen som anställts i stället för Anders Björklöf, som blev biträdande folktingssekreterare från årsskiftet. 

 
Tidigare har Hiltunen arbetat som Antti Kalliomäkis assistent, nordisk sekreterare vid partikansliet och medarbetare för Paavo Lipponen. Han är 27 år, gift och bosatt i St. Karins. Till utbildningen är han politices magister. Hiltunens verksamhetsområde är Nyland och Egentliga Finland. Mikael Hiltunen är också FSD:s riksdagskandidat i Egentliga Finland.
 
SDP har också anställt Nils-Johan Englund som projektsekreterare för FSD inför riksdagsvalet. Hans huvudsakliga verksamhetsområde kommer att vara Österbotten. Englund är ordförande för FSUD och ordförande för Nykarleby socialdemokratiska förening. Han är i slutskedet av sin pedagogie magistersexamen.
 
Det här visar på att SDP nu ytterligare vill stärka insatserna i Svenskfinland och verka för en fungerande tvåspråkighet i vårt land, säger verksamhetsledare Stefan Sjöberg. FSD har 7 riksdagskandidater samt partiavdelningar i alla svenska och tvåspråkiga kommuner.
 
 
Mera information:
 
Verksamhetsledare
Stefan Sjöberg
0400562880
 
Mikael Hiltunen
050 381 0258
 
Nils-Johan Englund
0407192721