Hiltunen: Keskustalla tarjottavana vain lisää hallintoa ja byrokratiaa

Ajankohtaista 07:14

Kansanedustaja Rakel Hiltunen on hämmentynyt keskustan kuntamallista. Hän arvioi, että puolue tarjoaa vain lisää hallintoa ja byrokratiaa.

Mallissa nykyiset kuntarajat jäisivät ennalleen. Samalla Suomeen luotaisiin uusi, vaaleilla valittu hallintotaso, jolla olisi myös verotusoikeus. Kuntien yhteistyön pitää perustua nykyistä vahvempiin peruskuntiin ja niiden kansanvaltaiseen ohjaukseen.

– Suomi ei nyt tarvitse lisää hallintoa, vaan järjestelmien yksinkertaistamista. Tarvitsemme lisää käsipareja erityisesti vanhustenhuoltoon, terveystoimeen, kouluterveydenhuoltoon ja neuvoloihin, sanoo Hiltunen.

Kiviniemi jähmetti Paras-hankkeen

Hiltunen muistuttaa, että uusia kuntaliitospäätöksiä ei ole saatu aikaan pitkään aikaan. Sen sijaan hallintohimmelit ovat moninkertaistuneet.
– PARAS -hanke onkin jähmettynyt käytännössä paikalleen. Syyllinen tähän on Mari Kiviniemi, jonka kuntaministeriaikana jarruttelu alkoi.

– Nykyhallitus on ulkoistanut leikkauslistojen tekemisen kunnanvaltuustoihin, joissa se on ollut arkista toimintaa viime vuodet.

– Kunnallisen perusterveydenhuollon on annettu lähes romahtaa. Samalla yksityisille toimijoille on luotu enemmän tilaa kuntien palvelumarkkinoilla. Kun maksavia yksityisasiakkaita ei ole riittänyt, ovat kansainvälisten sijoitusyhtiöiden omistamat yhtiöt lähteneet ristiretkelle kansalaisten yhteisistä veroeuroista, arvioi Hiltunen.

Hiltunen on Suomen kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja.