Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Henkinen hyvinvointi pidentää työuria

Ajankohtaista 13:47

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantolan mielestä on hälyttävää, että alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuminen on nousussa.

Inhimillisen tragedian lisäksi se on katastrofaalista pyrkimykselle pidentää työuria ja nostaa keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Suunnitelmat työttömyyseläkeputken poistamisesta tai vanhuuseläkeiän nostamisesta eivät millään tavalla vastaa nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuun.

Yhä useamman nuoren aikuisen päätyminen työkyvyttömyyseläkkeelle kertoo karulla kielellä työelämän todellisuudesta. Työkyvyttömyyseläkkeiden suurin yksittäinen syy on mielenterveyteen liittyvät jaksamisongelmat.

Ensinnäkin työntekijöiden henkisiä voimavaroja vahvistetaan oikeudenmukaisella, reilulla ja asenteellisesti terveellä johtamiskulttuurilla. Lisäksi esimerkiksi työntekijän kokemalla arvostuksella, sisäisellä tiedon kululla, työntekijälähtöisesti joustavilla työajoilla ja työterveyshuollolla on suuri merkitys.

Toisaalta on etsittävä ratkaisut, joiden avulla työelämän henkistä kuormittavuutta voidaan vähentää. Suurin henkinen kuorma syntyy epäoikeudenmukaiseksi koetusta johtamiskulttuurista. Kun erilaisia tehostamistoimia tehdään, ei voida ohittaa kysymystä kohtuullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Kolmas henkiseen työssä jaksamiseen liittyvä tekijä on se, mitkä muut asiat kuin työelämä vievät yksilön henkisiä voimavaroja ja mistä muualta kuin työelämästä hän voi ammentaa henkistä hyvinvointiaan. Tässä on kyse kulttuuristamme ja laajemmin henkisen hyvinvoinnin edellytyksistä.

Neljänneksi jatkuva epävarmuus, toistuvat pätkätyöt, uuden työpaikan jatkuva haku vaativat yksilöltä henkisiä voimavaroja. Useimmille tilanne on henkisesti raskas ja pidemmän päälle uuvuttava. Työsuhteiden varmuudessa ja pituudessa sekä pätkätyöläisten taloudellisen turvan vahvistamisessa on paljon kehitettävää. Tähän tarvitaan myös rahaa, jos halutaan todella lisätä ihmisten henkistä jaksamista työelämässä.