Helsingin demarit: Budjettiraami ei riitä

Ajankohtaista 09:43

LISÄPANOSTUS TYÖLLISYYTEEN JA PALVELUIHIN

Puoli vuotta sitten Helsingin kaupunginhallitus määritteli vuoden 2010 budjetin menokehykset. Leikkaustavoitteeksi vuoden 2009 budjettiin verrattuna asetettiin 50 miljoonaa euroa.

”Työttömyyden nopea kasvu ja laman kasvattamat palvelutarpeet edellyttävät tilanteen uutta tarkastelua”, toteaa Helsingin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jorma Bergholm. ”Lisäksi väestön määrä, erityisesti lasten määrä on nyt korkeampi kuin menokehystä päätettäessä oletettiin. Valtion päätökset kuntatalouden tukemiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä. Budjettiriihen lopputulos oli paha pettymys.”

Sosialidemokraatit katsovat, että työllisyyden ja palveluiden turvaaminen edellyttävät merkittäviä lisäpanostuksia kevään menokehykseen verrattuna. Muun muassa päiväkotien, kouluruokailun, vanhustenpalveluiden, lastensuojelun, joukkoliikenteen ja terveydenhuollon tarpeet edellyttävät olennaisesti enemmän resursseja keväiseen raamiin verrattuna.

Toimeentulotuen tarve on räjähdysmäisesti kasvanut. Tähän ei ole varauduttu vuoden 2010 budjettiraamissa alkuunkaan riittävästi.

Bergholm korostaa, että pääosa palveluiden vaatimista lisäresursseista edellyttää henkilöstön määrän lisäämistä tai vähentämisestä luopumista. ”Näin kaupunki ei omilla henkilöstöratkaisuillaan lisää työttömyyttä. Lisäksi tarvitaan tuntuvia erityistoimia nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi. 1990-luvun alun laman virheistä on osattava ottaa oppia.”

Sosialidemokraatit kannattavat kaupungin oman palvelutuotannon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista, mutta eivät tehokkuuden nimissä tehtäviä hyvinvointipalveluiden leikkauksia.

Kaupungin investointitaso on pidettävä korkeana. Tarvitaan ekologista elvytystä: investointeja joukkoliikenteeseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Investointeja voidaan rahoittaa lainanotolla.

Helsingin sosialidemokraatit määrittävät euromääräiset budjettitavoitteensa kaupunginjohtajan esityksen julkistamisen jälkeen.

 ”Sosialidemokraattien mielestä kunnallisveron korottaminen on palvelujen leikkaamista parempi vaihtoehto.”, Jorma Bergholm tiivistää.

Lisätietoja: Jorma Bergholm puh. 050 525 2581;valtuustoryhmän sihteeri Ayla Shakir puh. 040 701 4395