Heinäluoma varoittaa eriarvoistumisesta

Ajankohtaista 13:29

Eero Heinäluoma


SDP:n kansanedustaja, entinen puhemies Eero Heinäluoma varoittaa Suomen olevan matkalla kohti suurempia tuloeroja ja lisääntyvää eriarvoisuutta. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, uudet leikkaukset sosiaaliturvaan ja samanaikaiset suurituloisia hyödyttävät veronalennukset ovat vaarallinen yhdistelmä kansakunnan yhtenäisyydelle, Heinäluoma sanoi puhuessaan Savonlinnassa Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien piirijuhlassa.

– Veropolitiikassa Sipilän hallitus vahvistaa kasvavia tuloeroja suosimalla miljoonaperintöjen saajia ja räätälöimällä verotukseen uusia vähennyksiä, jotka kohdistetaan vain osalle tulonsaajia. Samaan aikaan tuloveronkevennykset tuovat suurituloisille kaksin-, kolmin- ja nelinkertaiset kevennykset verrattuna pieni- ja keskituloisiin. Hallituksen tulisikin nopeasti julkistaa vero- ja sosiaaliturvalinjaustensa tulonjakovaikutukset, Heinäluoma vaati.

Työllisyyden hoidossa hallitus on valinnut erittäin kovan tien. Palkansaajajärjestöt laitetaan jälleen neuvottelemaan uusista työttömien toimeentulon heikennyksistä sillä oletuksella, että työttömyyspäivärahan leikkaukset olisivat uusia työpaikkoja. Markkinavoimien suurempaan valtaan nojaava politiikkaa on tuottamassa koko voimallaan lisääntyvää eriarvoisuutta, kun kolme neljästä työvoimatoimistojen asiakkaasta jää ilman apua työttömyysongelmaansa.

Savonlinna ja kaupunkiseudut vaativat huomiota

Eriarvoistumiseen liittyy myös maan aluekehityksen jakaantuminen. Savonlinnan tapaiset keskisuuret kaupunkiseudut uhkaavat kuulua suuriin häviäjiin, kun keskittymiskehitys lopettaa työpaikkoja ja valtio omilla toimillaan vahvistaa tapahtunutta.

Savonlinnan opettajakoulutuksen lopettaminen oli suuri virhe niin opettajakoulutukselle kuin aluekehitykselle. Savonlinna valmisti korkealaatuisessa koulutuksessa hyviä ja osaavia opettajia koko alueella erittäin kustannustehokkaasti.

Sipilän hallitukselta odotetaan nyt nopeita päätöksiä, joilla se osoittaa, että se kantaa vastuunsa koko maan tasapainoisesta kehityksestä. Uusien koulutushankkeiden päätöksillä on kiire. Samoin on kiire päätöksillä, jotka pehmentävät opettajakoulutuksen lakkauttamisen vaikutuksia Savonlinnan aluetalouteen.

Eduskunta on velvoittanut hallitusta laatimaan perusteellisen aluekehitysarvion Savonlinnan tapaisten kaupunkiseutujen tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta. Tämän arvion valmistuessa ensi vuonna on Suomessa tarve käydä aluepoliittinen keskustelu.