Heinäluoma: Turvallisuuspolitiikassa jatkuvuus on valttia

Ajankohtaista 11:28

Eero Heinäluoma

NATOn ja Venäjän välinen jännite on Itämerellä selvässä kasvussa. Sotilaallisen voiman lisääminen lähialueillamme kertoo jännittyneisyydestä ja keskinäisestä epäluulosta.

Itämeren alueella eletään nyt lisääntyvän vastakkainasettelun aikaa. Venäjä ja Nato lähettävät viestejä toisilleen enemmän sotaväen sijoittelun, kaluston esittelyn ja sotaharjoitusten lisäämisen kautta kuin poliittisen vuoropuhelun kautta.

Kovia puheita pidetään ja sapeleita kalastellaan. Kriisit harvoin ratkeavat kovilla puheilla ja miekkoja takomalla. Vuoropuhelua ja kuuntelua tarvitaan.

Ukrainan kriisi ja päätös liittää Krimi Venäjään ovat tuoneet  perinteiset sotilaalliset uhkakuvat julkiseen keskusteluun.

Suomi on selkeästi tuominnut Venäjän toiminnan Ukrainassa. Osana Euroopan Unionia Suomi on mukana taloudellisissa pakotteissa, joilla on pyritty vaikuttamaan Venäjän valtiojohtoon.

Jännityksen keskellä on tärkeätä huolehtia Pohjolan vakaudesta ja rakentaa edellytyksiä paluulle poliittiseen vuoropuheluun.

Suomen ulkopolitiikkaa on vuosikymmenet ohjannut pyrkimys olla pikemminkin osa ratkaisua kuin osa ongelmaa. Niin nytkin. Suomi on vaikeissakin oloissa halunnut pitää vuoropuhelun kanavat auki. Presidentti Niinistö on tässä laittanut itsensä likoon. Viimeksi saman teki pääministeri Sipilä.

Suomen ja Ruotsin pysyminen sotilasliittojen ulkopuolella on Pohjolassa vakauttava ja alueen turvallisuutta vahvistava tekijä. Tällä vakaudella on erityistä merkitystä vaikeina aikoina. Molemmat maat ovat katsoneet oman ja alueen turvallisuuden kannalta parhaaksi pysyä sotilasliittojen ulkopuolella.

Suomi ei uhkaa omalla toiminnallaan ketään eikä Suomen alue ole käytettävissä hyökkäyksiin kolmansia maita vastaan.  Tästä linjasta on tärkeä pitää juuri nyt kiinni.

Keskusta ja sosialidemokraatit ovat pitkään olleet Suomen ulkopoliittisen linjan jatkuvuuden takuupuolueet. Näiden kahden puolueen vastuunkantoa ja kykyä  yhteistoimintaan tarvitaan tänäänkin.

Jos sisäpolitiikan asioissa vastakkainasettelu on tosiasia, on erityisen arvokasta, että ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden asioissa keskusta ja Sosialidemokraatit näyttävät kykyä astua yhtä jalkaa. Pääministerinä Juha Sipilä ansaitsee tunnustuksen maltillisesta ja rakentavasta ulkopolitiikan ensimmäisestä vuodesta. Pääministerin johdonmukaiset kannanotot ja käytännön toiminta lisäävät luottamusta Suomen ulko-ja turvallisuuspoliittisen linjan ennustettavuuteen. Sdpn puheenjohtaja Rinne on omalta osaltaan korostanut sosialidemokraattien selkeää tukea vakiintuneella linjallamme.

Jännityksen ilmiselvästi kasvaessa Itämerellä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan johdonmukaisuus ja jatkuvuus on valttia. Pohjolan vakauden politiikkaa ja sen tukijoita tarvitaan juuri nyt.