Heinäluoma: Postilain turvallisuusvaikutukset arvioitava

Ajankohtaista 18:09

Eero Heinäluoma

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vaatii postilain turvallisuusnäkökohtien huolellista selvittämistä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma on huolissaan postilain muutosten turvallisuusvaikutuksista. Heinäluoma vaatiikin turvallisuusnäkökohtien avaamista ja huolellista selvittämistä ennen päätöksentekoa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää, että ennen ratkaisuja turvallisuusnäkökohdista annetaan selvitys eduskunnan asianmukaisille valiokunnille. Asia on kiinnostava paitsi liikenne ja viestintävaliokunnan myös puolustusvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kannalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittämässä lakia, joka velvoittaisi Postin luovuttamaan postipalveluihin liittyvät liikesalaiset tiedot käytännössä kenelle tahansa. Olennaisia tietoja olisivat ”tiedot jakelureiteistä, postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainnista, pihateistä sekä tiedot postinumeroalueiden rajoista ja tiedot siitä, mitkä rakennukset, taloudet ja posti- laatikot kuuluvat tiettyyn postinumeroon”. Luovutettavia tietoja olisivat myös mm. tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikataulut ja kellonajat.

Postin hallussa olevat tiedot ovat kiistatta hyödyllisiä niin järjestäytyneelle rikollisuudelle kuin ulkovalloillekin. Asiassa tarvitaan viileää arviointia.

Maakaupoissa täydellistä avaamista on myöhemmin kaduttu. Parhaillaan on käynnissä isoja poliisioperaatiota Turun saaristossa, jossa mitä ilmeisemmin yritetään paikata täydellisen avoimuuden seurauksia. Postilain kohdalla on tarve tehdä huolellinen kokonaisarvio kaikista muutoksiin liittyvistä näkökohdista ennen hätäisiä päätöksiä. Jos näin ei tehdä, joutuu kysymään, onko maakauppojen vapauttamisesta vieläkään opittu mitään.

 

Eero Heinäluoma