Heinäluoma kiittää kirkon aktivoitumista

Ajankohtaista 10:28


Kansankirkkomme johto on tuoreessa kannanotossaan ilmaissut huolensa lisääntyvistä tulo- ja terveyseroista ja yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Kirkon keskeinen toive uudelle hallitukselle on lisääntyvien tulo- ja terveyserojen pysäyttäminen. Kaikkien poliitikkojen pitäisi pysähtyä tämän kansankirkkomme kannanoton äärelle.


Lähimmäisestä välittäminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan suuria koossapitäviä voimia. Se on auttanut selviämään kansakuntamme vaikeista vaiheista niin sotien kuin rauhankin aikana. Siirtokarjalaisten asuttaminen, suomen jälleenrakentaminen ja jättityöttömyyden voittaminen 1990-luvulla olivat kaikki yhteisvastuun voimannäyttöjä.


Tänään Suomea uhkaa uudenlainen kahtiajakautuminen: globalisaatiosta hyötyjiin ja yhä kasvavaan joukkoon kanssaihmisiä, joiden elämää säätelee riippuvuus sosiaaliturvasta tai pitkittyvä työttömyys ja sen mukanaan tuomat vaikeudet. Kaiken hyvin voinnin keskellä pienituloisten määrä on noussut 700 000 ja erityisesti lapsiperheköyhyys on kasvussa.


Puoluekantaan katsomatta on oltava valmius tunnustaa, että tehdyt korjaustoimet eivät ole olleet riittäviä. Siksi uudelle hallitukselle pitää antaa evääksi eheän Suomen rakentaminen.


Kirkon aktivoituminen yhteiskunnallisessa keskustelussa on myönteinen ilmiö. Se pitäisi pysäyttää kaikkia päätöksentekijöitä ja sen pitäisi velvoittaa päätöksentekijöitä hakemaan yhteistyötä ja ratkaisuja yhteisvastuun hengessä.


Evankelisluterilainen kirkkomme ei ole minkään puolueen omaisuutta. Mutta jokaisella puolueella on mahdollisuus ottaa omassa toiminnassaan kirkon sanoma huomioon.


SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma puhui Kristillisten sosialidemokraattien juhlassa Kuopiossa.