Hätäkeskusuudistus valmisteltava huolellisesti

Ajankohtaista 13:33

SDP:n eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan jäsenet kritisoivat jättämässään vastalauseessa henkilöstön lisäkuormittamista, tietojärjestelmien uudistamistilannetta sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta johtuvien henkilöstövähennyksien tuomia turvallisuusriskejä.


Uudet muutokset eivät saa vaarantaa hätäkeskusjärjestelmää ja turvallisuusrakenteita. Siinä pitää kiinnittää erityistä huomiota henkilöstöön, talouteen ja tietojärjestelmän toimivuuteen. Hätäkeskusjärjestelmän uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa ei ole johdettu ja tuettu riittävän voimakkaasti.


Vuonna 2008 eduskunnan hallintovaliokunta kiinnitti huomiota hätäkeskusjärjestelmän kehittämistarpeisiin. Valiokunta vaati henkilöstöresurssien riittävyyttä ja koulutusta, nykyaikaista valtakunnallista tietojärjestelmää. Lisäksi tuottavuusohjelman henkilöstöleikkauksia ei tule sellaisinaan toteuttaa hätäkeskuksissa. Myös aluejakomuutosten tuomat riskit on huomioitava. Valiokunta edellytti, että hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa jatketaan huomioiden valiokunnan esiintuomat näkökohdat. Hallitus ei ole noudattanut valiokunnan vaatimuksia.


Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan jäsenet jättivät tänään vastalauseen valiokunnan mietintöön. Vastalauseessa nostettiin esille henkilöstön lisäkuormittaminen, tietojärjestelmien uudistamistilanteen sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta johtuvien henkilöstövähennyksien tuomat turvallisuusriskit.


Vastalauseessa vaaditaan myös, että on pidättäydyttävä aluejakouudistuksesta. Aluejaon muuttaminen ei ole ongelmatonta, se vaatii monien riskitekijöiden huolellista punnintaa. Erityisesti alueellisten erityispiirteiden ja vähemmistökielisten palveluiden saatavuus on huomioitava. Myös tekstiviestihälytysten, jotka nyt on tarkoitettu rajattuun käyttöön esimerkiksi kuulovammaisille, hyödyt ja haitat on perusteellisesti tutkittava palvelun käytön laajentamiseksi. Aluejaon tarkistaminen ei myöskään saa johtaa siihen, että kunnille annetaan uusia tehtäviä.