Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Hätäkeskusuudistus valmisteltava huolellisesti

Ajankohtaista 13:33

SDP:n eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan jäsenet kritisoivat jättämässään vastalauseessa henkilöstön lisäkuormittamista, tietojärjestelmien uudistamistilannetta sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta johtuvien henkilöstövähennyksien tuomia turvallisuusriskejä.


Uudet muutokset eivät saa vaarantaa hätäkeskusjärjestelmää ja turvallisuusrakenteita. Siinä pitää kiinnittää erityistä huomiota henkilöstöön, talouteen ja tietojärjestelmän toimivuuteen. Hätäkeskusjärjestelmän uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa ei ole johdettu ja tuettu riittävän voimakkaasti.


Vuonna 2008 eduskunnan hallintovaliokunta kiinnitti huomiota hätäkeskusjärjestelmän kehittämistarpeisiin. Valiokunta vaati henkilöstöresurssien riittävyyttä ja koulutusta, nykyaikaista valtakunnallista tietojärjestelmää. Lisäksi tuottavuusohjelman henkilöstöleikkauksia ei tule sellaisinaan toteuttaa hätäkeskuksissa. Myös aluejakomuutosten tuomat riskit on huomioitava. Valiokunta edellytti, että hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa jatketaan huomioiden valiokunnan esiintuomat näkökohdat. Hallitus ei ole noudattanut valiokunnan vaatimuksia.


Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan jäsenet jättivät tänään vastalauseen valiokunnan mietintöön. Vastalauseessa nostettiin esille henkilöstön lisäkuormittaminen, tietojärjestelmien uudistamistilanteen sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta johtuvien henkilöstövähennyksien tuomat turvallisuusriskit.


Vastalauseessa vaaditaan myös, että on pidättäydyttävä aluejakouudistuksesta. Aluejaon muuttaminen ei ole ongelmatonta, se vaatii monien riskitekijöiden huolellista punnintaa. Erityisesti alueellisten erityispiirteiden ja vähemmistökielisten palveluiden saatavuus on huomioitava. Myös tekstiviestihälytysten, jotka nyt on tarkoitettu rajattuun käyttöön esimerkiksi kuulovammaisille, hyödyt ja haitat on perusteellisesti tutkittava palvelun käytön laajentamiseksi. Aluejaon tarkistaminen ei myöskään saa johtaa siihen, että kunnille annetaan uusia tehtäviä.