Hätäkeskusjärjestelmälle annettava rauha kehittyä

Ajankohtaista 13:13

Edellisellä hallituskaudella luotiin pohja nykyiselle, vielä voimassa olevalle hätäkeskusjärjestelmälle. Silloisessa hätäkeskusaluejaossa, joka perustui eduskunnan 2001 tekemään päätökseen, huomioitiin sekä turvallisuusrakenteet että teknisten järjestelmien toimivuus. Tätä muutosta ollaan vasta ajamassa sisään. Nyt hätäkeskusjärjestelmä ja koko pelastustoimi tarvitsevat rauhallista kehittämisvaihetta, ei taas uutta muutosmyllerrystä.
 
– Jatkuva uudistaminen ei paranna keskusten toimintaa, vaan saan henkilöstön uupumaan ja uudistukset tukahtuvat, kritisoi Kari Rajamäki.
 
Pelastustoimen alueiden muodostuminen, VIRVE-radioverkko ja hätäuudistuskeskus muodostavat ainutlaatuisen turvallisuusrakenteen. Hätäkeskusjärjestelmän kyseenalaistaminen nyt sen toteutusvaiheessa on edesvastuutonta. Kansalaisia lähellä toimiva ja paikalliset olosuhteet tunteva hätäkeskusjärjestelmä on keskeinen tekijä kansalaisten turvallisuudelle.
 
Hallituksen käynnistämä hanke vähentää hätäkeskusten määrää luo epävarmuutta niin hätäkeskusjärjestelmälle kuin turvallisuusrakenteellekin. Tätä jatkuvaa myllerrystä eivät tarvitse hätäkeskuspäivystäjät eivätkä vastuullista työtä tekevä, nyt jo kuormitettu hätäkeskuksen henkilöstö. Tällainen hallituksen toimeliaisuus luo turvattomuutta myös kansalaisten mieliin.