Halutaanko hyvää vai hätäistä?

Ajankohtaista 05:52

SDP:n puoluesihteeri ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman kysyvät halutaanko kuntauudistuksesta hyvä vai hätäisesti valmisteltu. Heidän mukaansa kuntauudistus on tämän vaalikauden suurin hanke ja se vaikuttaa kaikkien kansalaisten arkeen vuosikymmenten ajan. Siksi minkänlaiseen hätäilyyn ei ole varaa eikä aihetta.  

Alla on Jouni Backmanin ja Reijo Paanasen yhteinen kannanotto kuntauudistuksen valmisteluun ja aikatauluun. 

Halutaanko hyvää vai hätäistä?

Kuntauudistus on tämän vaalikauden suurin hanke. Se vaikuttaa kaikkien kansalaisten arkeen vuosikymmenten ajan. Siksi minkänlaiseen hätäilyyn ei ole varaa eikä aihetta. Uudistus on valmisteltava ja toteutettava huolella.

Keskeinen osa uudistusta on terveyspalvelujen turvaaminen kaikille tasapuolisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollossa päähuomio on oltava palveluissa, ei rakenteissa.

Sosiaali- ja terveysuudistusta valmistelevan työryhmän määräaika päättyy vuoden lopussa. Tämä näyttää monelta kiirehtijältä unohtuneen. Vaalien ajankohta on kyllä ollut koko ajan tiedossa, joten nyt syntynyt tarkoitushakuinen hämmentäminen ihmetyttää. Ministeri Guzenina-Richardson toteuttaa hallituksen yhteisesti sopimalla tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista. Tälle työlle kaivattaisiin kaikkien hallituspuolueiden edustajien tuki. Kansalaisten terveys ei saa olla kaupan eikä myöskään pikkupolitikoinnin kohteena.

SDP:n linja on ollut ja on selkeä: Nyt on turvattava lääkäriin pääsy ja muut tarvittavat palvelut tasa- arvoisesti kaikkialla maassa. Terveyspalvelut on tuotettava pääasiassa kunnan omana työnä. Tämä edellyttää riittävän vahvoja peruskuntia. Eri osissa maata tulee olla kullekin alueelle tarkoituksenmukainen rakenne. Mitkään liian kaavamaiset kartta- ja asukasmäärälinjaukset eivät ole perusteltuja.

SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman