Hallituspuolueet pesivät kätensä maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta

Ajankohtaista 15:25

Sivistysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Pilvi Torsti (sd.) ja Li Andersson (vas.) arvostelevat tapaa, millä kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta hallituspuolueiden edustajien toimesta käsiteltiin.

Valiokunta hylkäsi esityksen sillä perusteella, että eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen. Valiokunta olisi kuitenkin voinut omassa lausumassaan esittää, että eduskunta edellyttää valtioneuvostoa ryhtymään kansalaisaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin. Vielä erikoisemmaksi asian tekee se, että hallituspuolueiden lausumaesityksetkään eivät tue kansalaisaloitetta.

Tämän vuoksi valiokunnan oppositioryhmistä SDP, Vasemmisto, vihreät ja RKP tekivät mietintöön vastalauseen, missä kannatettiin kansalaisaloitetta ja ponnella edellytettiin, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

– Hallituspuolueet pesevät kätensä syyttämällä muoto-ongelmaa, vaikka niiden lausumat eivät ole aloitteen puolella. Ponsissa vain seurataan ja arvioidaan koulutuksen kustannuksia, Torsti ihmettelee.

– Tuntuu käsittämättömältä, että muotoseikkoihin vedoten päädytään näin tärkeässä asiassa kansalaisaloitteen hylkäämiseen. On selvää, että aloitteen asiasisältöön puolueet joutuvat joka tapauksessa ottamaan kantaa, koska oppositio on tuomassa samansisältöisen lausuman eduskunnan käsittelyyn, Andersson kertoo.

Nyky-yhteiskunnassa pelkän peruskoulun varassa ei enää työllisty, mikä korostaa sen merkitystä, että koko ikäluokan tulee suorittaa toisen asteen koulutuksen, kun nykyisellään peräti 15 % kaikista jää pelkän perusasteen varaan. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta toisen asteen maksuttomuus on välttämätön edellytys nuorten yhdenvertaisuudelle.