Hallitus ei tarttunut mahdollisuuteen

Ajankohtaista 07:26

Kuluneen kolmen vuoden aikana hallitus on vakavasti epäonnistunut työllisyyspolitiikassa, köyhyyden vähentämisessä ja kuntapalvelujen hoidossa. Hallitus on lisäksi murentanut veropohjaa suurituloisia hyödyttäen. Mari Kiviniemellä olisikin ollut erittäin hyvä tilaisuus korjata hallituksen aiempia virheitä, mutta hän ei siihen kyennyt.

– Paperissa on suloisesti sekaisin lyhyen ja pidemmän aikavälin ohjelmatavoitteet. Ohjelma ei anna toivoa mistään loppukiristä, pikemminkin se vahvistaa uskoa, että edessämme on 298 päivää päättämättömyyttä, sd-ryhmän varapuheenjohtaja Jukka Gustafsson sanoi ryhmäpuheenvuorossaan.

Mari Kiviniemen hallitukselle neuvoteltuun hallitusohjelmaan sisältyi paljon odotuksia. Odotukset kohdistuivat hallitusohjelman päivittämiseen tämän vaikean taloudellisen tilanteen huomioon ottamiseksi ja työllisyystilanteen parantamiseksi. Hallitusvaihdos oli tiedossa yli puoli vuotta, jona aikana hallitusohjelman päivittämiseen liittyvät tekijät olisi voitu ottaa huomioon.

Tulokset jäivät kuitenkin laihaksi, sillä hallitusohjelmaa ei ole päivitetty riittävästi vastaamaan nykyistä vaikeaa taloudellista aikaa ja lisäksi siihen on kirjattu sekaisin sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Hallitusohjelma ei myöskään pidä sisällään konkreettisia tekoja, ja siksi pelkona onkin, että Kiviniemen hallitus istuu virassaan ilman, että se kykenee tarvittaviin päätöksiin.

– Sosialidemokraatit ovat jo aiemmin esittäneet kahden vaalikauden mittaista julkisen talouden tasapainotusohjelmaa. Tarvittava tiukka menokuri ei saa kuitenkaan olla este nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tehokkaammalle työllistämiselle. Nuorisotyöttömyydessä on otettava nollatoleranssi käyttöön, Gustafsson painotti puheessaan.

Sosialidemokraatit painottavat myös, että kunnallisista peruspalveluista on kyettävä huolehtimaan. Toimet vaativat valtion suurempaa aktiivisuutta ja panosta sekä rakenteellisia uudistuksia.