Hallitus ei noudata liikennepoliittista selontekoa

Ajankohtaista 14:59

Perusväylänpidon rahoitus on jäänyt hallituksen talousarviossa vuodelle 2010 liian alhaiselle tasolle. Hallitus ei esityksessään noudata eduskunnassa yksimielisesti hyväksyttyä liikennepoliittista selontekoa. Eduskunnan valtiovarain- sekä liikenne- ja viestintävaliokunta ovat toistuvasti vaatineet hallitusta lisäämään perusväylänpidon määrärahoja. ”Liikennevaliokunta on budjettilausunnossaan yksimielisesti vaatinut perusväylänpidon vuotuiseen rahoitukseen 200 miljoonan euron tasokorotusta, mutta hallitus ei tälle vaatimukselle ole korvaansa loksauttanut. SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan perustellusti 74 miljoonan euron tasokorotusta perusväylänpidon määrärahoihin”, sanoo valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Matti Saarinen (sd.).


Joukkoliikenteen osuus kotimaisesta henkilöliikennesuoritteesta on noin 15 prosenttia, ja sen osuus on vuosi vuodelta laskenut. Henkilöliikenteen määrällinen kasvu koostuu lähes yksinomaan henkilöautoilun lisääntymisestä. SDP:n mielestä hallitus on osoittanut mitättömän pientä tukea joukkoliikenteeseen, vaikka sen huomattavasti voimakkaammalle tukemiselle on olemassa vankat liikennepoliittiset, ympäristöpoliittiset ja turvallisuuteen perustuvat tekijät. SDP yhtyy liikennevaliokunnan yksimieliseen lisämäärärahavaatimukseen ja esittää 19 miljoonan lisäystä joukkoliikenteen tukemiseen.

 

Laajakaistojen rakentamiseen ja koko maan kattavaan digitalisoimiseen on osoitettava etupainotteisesti rahaa. SDP esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2.5 miljoonan lisäystä valtakunnalliseen laajakaistahankkeeseen. Nopeat ja luotettavat laajakaistayhteydet ovat välttämättömiä esimerkiksi alueellisen tasavertaisuuden ja maan elinvoimaisuuden sekä kilpailukyvyn kannalta. ”Suomi on jäänyt kansainvälisessä vertailussa jälkeen tietoyhteiskuntakehityksessä. Valtion pitää tehdä nopea korjausliike tietoyhteiskunnan kurssin muuttamiseksi”, Matti Saarinen painottaa.

 

SDP esittää myös alushankintojen aikaistamiseen työllisyysperustein yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 35 miljoonaa euroa liikenneministeriön tarpeisiin.