Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Hallituksen sote-malli täynnä veroaukkoja – SDP esittää muutoksia

Ajankohtaista 12:47

Timo Harakan mukaan on kohtuullista, että sote-yritykset maksavat verot Suomeen, kun niiden voitot kertyvät veronmaksajien rahoista.

SDP esittää muutoksia hallituksen sote-mallin puutteiden korjaamiseksi. Muutosten tarkoituksena on varmistaa, että sote-yritykset saadaan maksamaan verot Suomeen täällä kertyneistä voitoista. SDP esitteli muutosehdotuksensa tänään tiedotustilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentissa.

– Hallituksen sote-malli ei puutu millään tavoin verovälttelyyn. Vaikka hallitus on muuta lupaillut, se ei lakiluonnoksessaan velvoittaisi sote-yrityksiä toimittamaan tietoja niiden verosuunnittelusta, moittii SDP:n verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka.

Sote-yritysten on hallituksen lakiesityksen mukaan raportoitava tilinpäätöksensä ja maksamiensa verojen määrät. Vaaditut tiedot ovat suurimmalta osiltaan jo nykyään julkisia, eikä niiden pohjalta pysty arvioimaan verosuunnittelua. Tiedot annetaan vain Suomen yhtiöistä, vaikka verot minimoidaan konsernin kansainvälisellä tasolla.

SDP:n keinoilla puututaan sote-yritysten verovälttelyyn.

– SDP esittää, että Suomen ulkopuolella toimivien sote-yrityksen on julkistettava maakohtainen veroraportti konsernitasolla. Pohjana voitaisiin käyttää veroraportteja, jotka suuryritykset toimittavat viranomaisille EU-direktiivin nojalla. Yritysten tulee lisäksi julkistaa konsernitilinpäätös sekä esittää lista suurimmista omistajista,  Harakka sanoo.

Yksin veroraportointi ei kuitenkaan takaa, että aggressiivinen verosuunnittelu saadaan kuriin. Hallitus ei ole osoittanut aktiivisuutta ongelman ratkaisussa.

– Hallitus osallistui haluttomasti EU:n veronkiertodirektiivin valmisteluun viime vuonna. SDP:n ehdotukset porsaanreikien paikkauksesta kaikuivat kuuroille korville. Samaa virhettä ei saa toistaa, kun veronkiertodirektiivi toimeenpannaan ensi vuonna, Harakka lausuu.

Ruotsin kokemukset osoittavat, että sote-yritysten verosuunnitteluun puuttuminen parantaisi pienten kotimaisten sote-yritysten mahdollisuuksia kilpailla suurempien kanssa. SDP puuttuisi korkokikkailuun, jolla kolme suurta sote-yritystä on aiemmin minimoinut Suomeen maksettavia veroja.

– Rajoittamalla korkojen vähennysoikeutta voidaan varmistaa, ettei keinotekoisella velkaantumisella siirretä Suomen liiketoiminnan voittoa ulkomaille. Myös veroparatiiseihin maksettavista suorituksista tulisi periä lähdeveroa. Muutokset rajoittavat verosuunnittelua laajemminkin.

– On kohtuullista, että sote-yritykset maksavat verot Suomeen, kun niiden voitot kertyvät veronmaksajien rahoista. Verorahat on tarkoitettu palveluihin, Harakka muistuttaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan suurimmat ongelmat piilevät kuitenkin hallituksen sote-mallin rakenteessa

– Hallitus pakottaa yhtiöittämään jopa julkiset terveyskeskukset. Sen sijaan mikään ei takaa, että kansalaiset saavat oikeaa terveyspalvelua oikeaan aikaan, kun hoitoketjut pysyisivät katkonaisina. Samaan aikaan yhtiöiden mahdollisuus kermankuorintaan uhkaa vesittää tavoitteet kustannusten hillinnästä, Rinne sanoo.

Ruotsissa sote-yritysten suuret voitot ja verovälttely ovat herättäneet keskustelua. Selvitysten mukaan sote-yritykset ovat tuottaneet omistajilleen kaksinkertaisesti muihin palveluyrityksiin verrattuna. Samaan aikaan niiden palvelut ovat saaneet jyrkkää kritiikkiä.

– Hallitus on toistamassa Ruotsissa tehtyjä virheitä. SDP:n sote-mallissa valinnanvapaus toteutettaisiin ilman pakkoyhtiöittämisiä. Myös kustannukset pysyvät hallinnassa, kun julkisen sektori kantaa päävastuun palveluiden tuottamisesta.

– Me taistelemme sen puolesta, että sote-uudistuksen voittajia ovat ihmiset, eivät kansainväliset pääomasijoittajat. Mallillamme voidaan taata jatkossa paremmat palvelut tulotasosta riippumatta, Rinne lausuu.

Ruotsin verohallinto arvioi, että sote-yrityksistä virtasi ulos noin puoli miljardia euroa verosuunnittelun vuoksi vuonna 2014. Verosuunnittelu keskittyy suuriin yrityksiin. Suomessa ei ole tehty vastaava selvitystä sote-yritysten verosuunnittelusta eikä hallitus ole tehnyt kunnollisia verovaikutusarvioita sote-mallistaan.

SDP julkaisee ensimmäisen kattavan selvityksen terveysyritysten veronmaksusta kevään aikana.

Kalvot aiheeseen liittyen