Hallituksen panostukset perusväylänpitoon ja raideliikenteeseen saavat Kymäläiseltä tukea

Ajankohtaista 13:17

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen on erittäin tyytyväinen hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2020 liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle esitettyihin määrärahoihin. Erityisen tyytyväinen Kymäläinen on perusväylänpidon pysyvään tasokorotukseen: ”Suomen teillä korjausvelka on kasvanut jo vuosia, ja nyt on aika taistella tätä korjausvelkaa vastaan.”

Tästä syystä ensi vuoden budjettiin sisältyy parlamentaarisesti yhteisesti sovittu 300 miljoonan euron korotus perusväylänpitoon sekä lisäksi 62 miljoonaa euroa muita korotuksia, joten kokonaissumma nousee 362 miljoonaan euroon.

Myös raidehankkeisiin panostaminen saa Kymäläiseltä kannatusta. ”Suunnitellut isot raidehankkeet palvelevat elinkeinoelämän edellytyksiä sekä työllisyystavoitteita, sillä niiden on tarkoitus yhdistää alueita toisiinsa entistä paremmin. Lisäksi hankkeet on suunniteltu parantamaan liikenneturvallisuutta sekä vastaamaan päästövähennystavoitteisiin pienentämällä liikenteen hiilijalanjälkeä ohjaamalla liikennettä yhä enemmän kiskoille. Kaikki nämä tavoitteet sisältyvät pääministeri Marinin hallitusohjelmaan”, edustaja Kymäläinen toteaa. Päästötavoitteisiin pääsemiseksi tulevina vuosina täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota myös sisävesiliikenteen potentiaaliin.