”Hallituksen on aika tulla ulos postitoiminnan suunnitelmistaan”

Ajankohtaista 18:01

Krista Kiuru

Omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk) ilmoitti eilen hallituksen laskevan Postin omistusrajaa 100%:sta 50,1%:een.

Postista siirretään 49,9% osuus perustettavaan kehitysyhtiöön. Esitys herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ja siksi kansanedustaja, ex-ministeri Krista Kiuru vaatii lisätietoa hallituksen tarkemmista suunnitelmista.

Kiuru pelkää tämän tarkoittavan tavalla tai toisella Postin osittaista myyntiä ja eduskunnan vaikutusvallan heikentymistä Postin toimintaan, vaikka näennäinen enemmistö yhtiössä säilyykin.

Valtio ja eduskunta on tottunut käyttämään Postin asioissa nk. isännän ääntä, mutta jos Postia myydään, silloin tulevaisuudessa ei vähemmistöosakkaita kuitenkaan voitaisi täysin ohittaa. Postin myymisestä saadut varat eivät välttämättä riittäisi pitkällä aikavälillä korvaamaan niitä kuluja, joita omistajaohjauksen kaventuminen aiheuttaisi.

Kiuru muistuttaa EU:n postidirektiivin vaikutuksista nykyiseen postilakiin.

– Kansalaisten peruspostipalvelut varmistava yleispalveluvelvoite on myös EU-tasolla säädetty, samoin yleispalvelun tarjoajan oikeus saada korvaus sellaisista yleispalvelun nettokustannuksista, jotka muodostavat sille kohtuuttoman taloudellisen taakan.

Tutkimusarvioiden mukaan tämä korvaus voisi olla jopa 100-300 miljoonaa euroa vuodessa. Posti ei tällä hetkellä ole valtionyhtiönä hakenut kompensaatiota, vaan yleispalveluvelvoitteen tappiot on kompensoitu Postin tuloksesta.

– Tämä käytäntö ei välttämättä olisi ulkopuolisten omistajien edun mukainen, sillä ulkopuoliset pääomasijoittajat tuskin jättäisivät vaatimatta kompensaatiota tappiollisilla alueilla tapahtuvasta postinjakelusta.

Posti on mielletty perinteisesti monopoliyhtiöksi, vaikka kilpailu jakelutuotteiden osalta onkin jo avattu. Varsinkin infrastruktuuri-monopolit ovat kiinnostaneet ulkomaisia pääomasijoittajia varman tuottonsa puolesta, mikäli toimintaa ei ole säädelty lainsäädännöllä tarkasti.

Postin vuosikymmenten saatossa rakentama oma logistiikkaverkko on kansallisomaisuutta, jolle kyllä löytyisi hyödyntäjiä, mikäli se olisi saatavissa käyttöön suosiollisin ehdoin.

– Samassa laajuudessa toista samanlaista verkkoa ei kannata Suomeen rakentaa, näin verkon haltijalla on määräävä markkina-asema hinnoittelussa ja palvelutason määrittelyssä. Tässä asiassa on kansalaisten edun mukaista jättää valtiolle riittävästi valtaa.

Eduskunta käsitteli juuri postilain 1. vaiheen uudistamisen, jossa uusien postiyhtiöiden markkinoille tulemista helpotettiin merkittävästi. Toisessa vaiheessa olisi tarkoitus käsitellä kansalaisille taattavia postipalveluita.

Markkinat ovat hyvä renki, mutta huono isäntä kansalaisten postipalveluiden osalta. Hallituksen olisikin nyt hyvä tuoda oma näkemyksensä esiin Postin kehittämisestä ja/tai myymisestä sekä postipalveluiden tulevaisuudesta.

– Olisi reilua, että pääministeri Sipilä kertoisi, miten sovittaa yhteen Postin myymisen ja kansalaisille riittävien postipalveluiden turvaamisen, Kiuru päättää.