Hallituksen liikennepolitiikka näivettävää ja lyhytnäköistä

Ajankohtaista 14:21

SDP:n liikenne- ja viestintävaliokunnan kansanedustajat Katja TaimelaSuna Kymäläinen jaSatu Taavitsainen arvostelevat maanantaina julkaistua hallituksen talousarvioesitystä liikenne- ja viestintäministeriön alan osalta.

– Kokonaisuutena liikenteen ja viestinnän osalta budjettiesitys on hallituksen näköinen, leikkaava eikä juuri kasvumahdollisuuksia luova. Hallitus leikkaa vaalikauden loppua kohden enemmän liikenneverkon kehittämisrahoja, kuin mitä korjausvelkaan panostaa. Kuvaavaa on, että hallituksen ainoa uusi hanke sinällään tärkeä Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Patoamalla kehityshankkeita koko vaalikaudeksi hallitus käytännössä lainaa tulevaisuudelta, toteaa kansanedustaja Katja Taimela.- Hallitus uskoo kasvuun markkinaehtoisen kilpailun ja normien vapauttamisen olevan kasvun avaimet myös liikenteen osalta, markkinoiden koko riittääkin Etelä-Suomessa ja tiheästi asutuissa keskuksissa. Muun Suomen osalta tilanne on hieman erilainen, kuten ministerille on yritetty selittää mm. VR:n ostoliikenteen leikkausten osalta, toteaa kansanedustaja Suna Kymäläinen.

– Kilpailu ja digitaalisuus eivät paranna julkisen liikenteen tarjontaa harvemmin asutuilla alueilla. Päinvastoin palvelutaso laskee vuorojen harventuessa ja matka-aikojen venyessä. Pahimmassa tapauksessa valtionyhtiön monopoli muuttuu yksityiseksi monopoliksi. Samalla työssäkäyntimahdollisuudet ja alueen elinvoimaisuus laskee. Tämä on harkitsematonta ja yllättävääkin aluepolitiikkaa hallitukselta tässä taloustilanteessa,  Kymäläinen jatkaa.

– Demokratiaan kuuluu riippumaton ja luotettava media, joka toimii vallan vahtikoirana. Pidän erittäin tärkeänä Ylen rahoituksen riippumattomuutta ja kansalaisten oikeutta saada laadukkaita ohjelmia myös alueellisesti toimitettuna. Aikooko hallitus alkaa rahalla kiristää YLEä toimimaan sille mieluisasti, kun se aikoo tehdä muutoksen Ylen rahoitustapaan? kysyy kansanedustaja Satu Taavitsainen.

– Ylen rahoitukseen liittyvä oikeudenmukainen valopilkku budjetissa on se, että todella pienituloisilta ei peritä veroa jatkossa. Näin syntyvä noin 15 miljoonan rahoitusaukko on otettava hyvätuloisilta. Toivon, että Sipilä, Soini ja Stubb muissakin asioissa ajattelisivat kurjistamispolitiikkansa kohteina olevia pienituloisia työntekijöitä, eläkeläisiä, vammaisia, työttömiä, sairaita ja lapsiperheitä ja peruisivat heidän arkeensa kohdistuvat leikkaukset ja maksujen korotukset. Hallituksen aikeet monella saralla ovat suora hyökkäys suomalaisten rakentamaa yhteistä hyvinvointiyhteiskuntaa vastaan, Taavitsainen toteaa.

Eduskunta käsittelee lähetekeskustelussa hallituksen esitystä vuoden 2016 talousarvioksi liikenne- ja viestintäministeriön osalta tänään klo 18 alkaen.