Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Varmistamme kaikissa tilanteissa suomalaisten turvallisuuden

Ajankohtaista 15:18

Hallintovaliokunnan lausunto ajankohtaiselonteosta valmistui tänään. Lausunnossa kiinnitetään huomioita muun muassa turvallisuusviranomaisten resurssien takaamisen sekä raja- ja kyberturvallisuuden tärkeyteen sisäisen turvallisuuden ylläpidossa ja vahvistamisessa.

Valiokunta katsoo, että luottamus viranomaisiin, luottamus väestöryhmien kesken sekä yhteiskuntarauhan ylläpitäminen ovat olennaisia vahvuuksia, jotta pystytään tehokkaasti torjumaan ulkopuolisia hyökkäyksiä ja vaikuttamisen eri muotoja.

Hallintovaliokunta tähdentää, että Rajavartiolaitoksen merkitys alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvallisuudessa sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä korostuu muuttuneessa toimintaympäristössä. Uskottava kansallinen rajaturvallisuusjärjestelmä ennaltaehkäisee laitonta toimintaa valtakunnan rajoilla ja sen tehokkuus on tärkeää myös hybridiuhkien torjunnassa. Tehokas rajaturvallisuusjärjestelmä luo perustan alueellisen koskemattomuuden valvonnalle ja myös sen turvaamiselle.

– Suomi valvoo EU:n pisintä ulkorajaa, joka on samalla EU:n pisin raja Venäjän kanssa. On välttämätöntä, että Suomi takaa niin raja- kuin koko kansallisen turvallisuutensa myös siinä tilanteessa, jossa toinen valtio siirtolaisia välineellistämällä painostaisi ja uhkaisi Suomen kansallista turvallisuutta tai alueellista koskemattomuutta, painottavat SDP:n hallintovaliokunnan jäsenet.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuus on tultava aina ensin, silloin kun on kyseessä ulkopuolelta Suomeen kohdistuva hyökkäys ja pyrkimys horjuttaa yhteiskuntarauhaamme. Valiokunnan yksimielisen lausunnon mukaan tämä tarkoittaa, että tarvittaessa myös kansainvälisen suojelun hakemista voidaan rajoittaa tilanteessa, jossa toinen valtio uhkaa Suomen kansallista turvallisuutta. Tähän liittyen yksimielinen näkemys on, että tarvittavat säädösmuutokset on tuotava eduskunnan käsiteltäväksi viipymättä.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus voidaan turvata ainoastaan huolehtimalla siitä, että kaikilla turvallisuusviranomaisilla on tarvittavat resurssit tehtävien hoitamiseen. Valiokunnan yhteinen näkemys on, että erityisesti poliisin riittävien resurssien turvaaminen on välttämätöntä.

Valiokunta yhtyy selonteossa esitettyyn näkemykseen, että suomalainen kyberturvallisuus ja -puolustus vastatoimineen on mitoitettava torjumaan valtiollisen toimijan laaja-alainen kyberhyökkäys kansallista päätöksentekoa, turvallisuusviranomaistoimintaa ja kriittistä infrastruktuuria vastaan. Yhteiskunnan toiminta riippuu yhä enemmän kyberturvallisista ja korkean käyttövarmuuden omaavista sähköjärjestelmistä ja tiedonsiirtoverkostoista sekä muista luotettavista ja tietosisällöltään eheistä hallinnon ja kansalaisten palveluista.

– Kyberturvallisuuden tulee olla sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassa ja järjestelmissä. Kyberhäiriötilanteille on luonteenomaista niiden vaikuttavuuden moniulotteisuus, minkä vuoksi on välttämätöntä, että toimivaltaiselle viranomaiselle saadaan käyttöön tarvittaessa mahdollisimman laaja-alainen poikkihallinnollinen tuki, edustajat painottavat.