Hallintovaliokunnan demarit: virkasuhteiden heikennykset osuvat erityisesti nuoriin naisiin

Ajankohtaista 15:10

Hallintovaliokunnan sosialidemokraatit Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen pitävät hallituksen esittämiä heikennyksiä virkamieslakiin kohtuuttomina ja tasa-arvonäkökulmasta arveluttavina. Lakiesitys on jatkoa hallituksen pitkälle linjalle heikentää työehtoja. Edustajat ovat jättäneet valiokunnassa asiasta vastalauseen.

– Hallituksen esittämät muutokset koeaikaan, takaisinottovelvollisuuteen ja määräaikaisten palkkaamiseen ilman perustetta ovat vastaavia kuin työsopimuslain kohdalla. Näin ollen se kritiikki, jota esitettiin työsuhteisten kohdalla, pätee pitkälti myös virkasuhteisten kohdalla, kertoo Paatero.

– Lisäksi virkaehtoisten kohdalla esityksissä on vielä useita ongelmakohtia, joita työsuhteisten kohdalla ei ollut, Paatero jatkaa.

Esityksessä ehdotetaan virkamieslain 34 §:ssä säädetyn takaisinottovelvollisuuden kestoajan puolittamista. Tämä on merkittävä ja kohtuuton heikennys virkamiehen oikeuksiin, eikä sitä voida perustella ainoastaan sillä, että vastaava takaisinottoaika on työsopimuslaissa. Takaisinottoajan näin merkittävä lyhentäminen ei millään tavoin paranna työllisyyttä, vaan käytännössä mitätöi takaisinottovelvollisuuden merkityksen.

– On myös huomattava, että pitkäaikaistyöttömyyden riski on sitä suurempi, mitä vanhempi työttömäksi jäävä henkilö on. Takaisinottovelvollisuusajan lyhentämisellä tätä riskiä kasvatetaan entisestään, kun pitkänkin virkauran samoissa töissä tehneeltä irtisanotulta viedään mahdollisuus entiseen työhönsä, painottaa Kari.

Koeajan pidennys puolestaan saattaa johtaa ongelmiin erityisesti perhettä perustavien nuorten naisten kohdalla.

– Esityksessä ehdotetaan viranomaiselle mahdollisuutta pidentää koeaikaa, jos virkamies tai viranhaltija on ollut koeaikana poissa työstä esimerkiksii perhevapaan vuoksi. Naisvaltaisilla aloilla tasa-arvolain vastaista syrjintää raskauden ja perhevapaiden käyttämisen johdosta esiintyy jo nykyisin paljon. Koeajan pidentäminen perhevapaan vuoksi saattaa pahimmillaan lisätä näitä syrjintätilanteita, kertoo Räsänen.