Hallintovaliokunnan demarit: Suomen turvallisuus on tienristeyksessä – korjausliike tarvitaan

Ajankohtaista 08:53

Poliisi

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen ovat huolissaan Suomen sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta.

Paatero, Kari ja Räsänen vaativat tänään julkaistussa pamfletissa korjausliikettä hallituksen harjoittaman sisäistä turvallisuutta heikentävään politiikkaan.

─ Suomen turvallisuus on tienristeyksessä. Meidän päättäjien on herättävä pohtimaan vakavasti sitä kysymystä, miten Suomi pidetään turvallisena myös tulevaisuudessa. Pamfletissa olemme linjanneet 15 askelta tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Toimenpiteet ulottuvat poliisien resurssien turvaamisesta parlamentaarisen turvallisuuskomitean perustamiseen, Paatero toteaa.

Hallintovaliokunnan demarikansanedustajat pitävät tärkeänä, että erityisesti kansalaisten arjessa kokema turvallisuudentunne on korkealla. Turvallisuudentunteen perusta on koettu luottamus yhteiskuntaan ja sen turvallisuudesta vastaaviin toimijoihin.

─ Turvallisuudentunne on Suomessa heikentymässä muun muassa hallituksen poliisiin kohdistamien säästöjen seurauksena. Poliisi ei näy katukuvassa kuten aikaisemmin ja yhä useampia rikoksia jää selvittämättä tai käsittelyajat ovat pitkiä. Tästä syystä haluamme, että esimerkiksi poliisien määrä mitoitetaan tarpeen, ei pelkästään taloustilanteen mukaan, Räsänen kertoo.

Pamfletissa on haluttu nostaa esiin myös uusia avauksia, joista kansanedustajat toivovat laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Tällaiseksi on tarkoitettu avaus parlamentaarisesta seurannasta kansalaisten perusoikeuksiin tai ulkopolitiikkaan vaikuttaville viranomaistehtäville.

─ Esitämme pamfletissa parlamentaarista seurantaa kansalaisten perusoikeuksiin tai ulkopolitiikkaan vaikuttaville viranomaistehtäville, joiden osalta viranomaisille myönnetään uusia toimivaltuuksia. Osin tätä kautta viranomaisten toimivaltuudet ja kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ja kansalaisten turvallisuus kyetään pitämään tasapainossa, Kari päättää.

Lue pamfletti kokonaisuudessaan