Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Hallintovaliokunnan demarit: Suomen turvallisuus on tienristeyksessä – korjausliike tarvitaan

Ajankohtaista 08:53

Poliisi

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen ovat huolissaan Suomen sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta.

Paatero, Kari ja Räsänen vaativat tänään julkaistussa pamfletissa korjausliikettä hallituksen harjoittaman sisäistä turvallisuutta heikentävään politiikkaan.

─ Suomen turvallisuus on tienristeyksessä. Meidän päättäjien on herättävä pohtimaan vakavasti sitä kysymystä, miten Suomi pidetään turvallisena myös tulevaisuudessa. Pamfletissa olemme linjanneet 15 askelta tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Toimenpiteet ulottuvat poliisien resurssien turvaamisesta parlamentaarisen turvallisuuskomitean perustamiseen, Paatero toteaa.

Hallintovaliokunnan demarikansanedustajat pitävät tärkeänä, että erityisesti kansalaisten arjessa kokema turvallisuudentunne on korkealla. Turvallisuudentunteen perusta on koettu luottamus yhteiskuntaan ja sen turvallisuudesta vastaaviin toimijoihin.

─ Turvallisuudentunne on Suomessa heikentymässä muun muassa hallituksen poliisiin kohdistamien säästöjen seurauksena. Poliisi ei näy katukuvassa kuten aikaisemmin ja yhä useampia rikoksia jää selvittämättä tai käsittelyajat ovat pitkiä. Tästä syystä haluamme, että esimerkiksi poliisien määrä mitoitetaan tarpeen, ei pelkästään taloustilanteen mukaan, Räsänen kertoo.

Pamfletissa on haluttu nostaa esiin myös uusia avauksia, joista kansanedustajat toivovat laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Tällaiseksi on tarkoitettu avaus parlamentaarisesta seurannasta kansalaisten perusoikeuksiin tai ulkopolitiikkaan vaikuttaville viranomaistehtäville.

─ Esitämme pamfletissa parlamentaarista seurantaa kansalaisten perusoikeuksiin tai ulkopolitiikkaan vaikuttaville viranomaistehtäville, joiden osalta viranomaisille myönnetään uusia toimivaltuuksia. Osin tätä kautta viranomaisten toimivaltuudet ja kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ja kansalaisten turvallisuus kyetään pitämään tasapainossa, Kari päättää.

Lue pamfletti kokonaisuudessaan