Haatainen vaatii: Talouskasvun hedelmät kuuluvat lapsille, perhevapaat kuntoon!

Ajankohtaista 11:45

Tuula Haatainen

Hallitus pohtii talouskasvun antavan pelivaran käyttöä ensi vuoden budjetissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haataisen mielestä nyt on korkea aika toteuttaa lapsiperheiden odottama perhevapaiden uudistus ja vaatii hallitusta tarttumaan toimeen.

– Hallituksen ei pidä enää vitkutella lapsiperheiden arkea helpottavan uudistuksen kanssa. SDP on esittänyt omaa perhevapaamallia.

Hallituspuolueissa on riittänyt puhetta uudistuksesta, mutta toimeen ei ole tartuttu.

– Tarvitsemme joustavamman perhevapaamallin, joka istuu nykypäivän työelämään. Perhevapaiden tasaisempaa jakoa molempien vanhempien kesken on tuettava. Joustavan perhevapaamallin on tuettava vanhempien mahdollisuutta jakaa vapaat mahdollisimman joustavasti. Hyvin toteutetulla uudistuksella on myönteinen vaikutus pienten lasten äitien asemaan työelämässä ja palkkakehitykseen, Haatainen perustelee.

– Perhevapaiden on tuettava erilaisia perheitä työn, opiskelun ja perheen yhteensovittamisessa. Työelämä ja lapsiperheiden todellisuus on muuttunut ja siksi perheiden sosiaaliturvan ja perhevapaiden on paremmin tuettava perheiden selviytymistä.

– Korupuheista on päästävä tekoihin ja otettava käyttöön tasa-arvoisempi malli, joka mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen eri perheissä joustavammin, Haatainen tiivistää.