Haatainen: Raha seuraa varakasta –malli ei kavenna terveyseroja

Ajankohtaista 13:19

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen epäilee, että hallituksen esittelemä uusi sote-malli ei lisää terveyden tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia. Jos raha seuraa potilasta eri palveluihin, on vaarana että mallista hyötyvät eniten hyvinvoivat ja hyvätuloiset, kun taas maksajiksi jäävät vähävaraiset ja paljon sairastavat. Myös palveluiden integraatio ja kokonaiset palveluketjut uhkaavat nyt jäädä kilpailun varjoon.

– On epäselvää halutaanko jatkaa palvelusetelimallilla vai ollaanko tekemässä suurempi muutos yksityisten palvelujen käytössä. Palvelusetelit ovat hyvä tapa täydentää julkista terveydenhuoltoa ja purkaa jonoja, mutta marssijärjestyksessä julkisen palveluntarjoajan keskeinen rooli takaa parhaiten tasa-arvoiset palvelut.

– Nyt esitelty malli hajauttaa alan toimijat entisestään, aivan päinvastoin kuin alun perin suunniteltiin. On epäreilua lisätä pirstaleisuutta sellaisen ihmisen elämään, joka jo valmiiksi taistelee pärjäämisen äärirajoilla. Nyt jäi täysin avoimeksi miten hallitus aikoo toimia, pirstotaanko palveluntarjonta, vai mitä nyt tapahtuu?

– Hallituksen pitää tuoda soteratkaisu eduskunnan tietoon ja keskusteltavaksi. Moni asiakokonaisuus vaatii selkiyttämistä ja puolueetonta arviointia.