Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Haatainen: Miksei hallitus käytä hyväkseen asiantuntijatietoa sote-valmistelussaan?

Ajankohtaista 15:52

Tuula Haatainen

Välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan Tuula Haataisen puhe välikysymyskeskustelussa 4.4.2017

Arvoisa puhemies,

Me olemme valmiita yhdessä työskentelemään sote-uudistuksen tavoitteiden eteen Suomen täyttäessä 100 vuotta.

Olemme nähneet, että sote-uudistus on niin tärkeä asia, että sitä ei tule rakentaa yhdenkään yksittäisen poliittisen puolueen ideologian ympärille. Uudistuksen kantavana voimana pitäisi olla luottamus, joka syntyy vain parlamentaarisen valmistelun kautta.

Sipilän hallitus valitsi toisin. Se asetti poliittisen sopimuksen luottamuksen edelle. Poliittisen sopimuksen, jossa hallituksen sisäisen kriisin kautta on sidottu yhteen markkinamalli ja maakuntamalli. Siitä härkäpäisesti kiinni pitämällä hallitus leikkii ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla.

Kansalaisille keskeiset peruspalvelut kuten terveyskeskukset on yhtiöitettävä ja laitettava kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa asiakkaista.

”Valinnanvapausmalli ei edistä sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita – palveluiden integraatiota, terveyserojen kaventamista ja kestäviä kustannussäästöjä. Uudistuksen suunniteltu toteutusaikataulu on ilman valinnanvapausmalliakin liian tiukka ja uudistuksen toimeenpanon porrastamista olisi syytä harkita.”

Näin ei totea oppositio, jota te syytätte pelottelemisesta. Näin toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpon kotikaupunki Turku lausunnossaan hallituksen yhtiöttämisesitykseen.

Arvoisa puhemies,

Ihmiset toivovat sosiaali- ja terveyspalveluilta yksinkertaisia asioita. Hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin menoa. Laadun on oltava kunnossa. Sosiaalipalveluiden on oltava aukottomia. Erityisesti lastensuojelusta, vanhuksista sekä vammaisista on pidettävä huolta. Näitä asioita ihmiset toivovat, ja näihin pitää sote-uudistuksella vastata.

Hallituksen sote-uudistuksessa ihminen on kuitenkin unohtunut ja tilalle on tullut yksityisten terveysjättien eduista huolehtiminen.

Hallituksen esittämä yhtiöittäminen pilkkoo toimivat kokonaisuudet. Syntyy sekalainen joukko yhtiöitä, ja ihminen seilaa maksuseteleiden, asiakasseteleiden, budjettien ja suorien valintojen välillä.

“Malli on monimutkainen, koska se johtaa massiiviseen määrään sopimuksia eri toimijoiden välillä.” Näin lausuu sanatarkasti Korkein hallinto-oikeus.

“Ehdotettu valinnanvapausmalli merkitsee perusterveydenhuollon vahvistamisen sijaan kokonaisvaltaisen perusterveydenhuollon alasajoa.”, toteaa aiheen huippuasiantuntija, lääkäriseura Duodecim.

Onko ministeri Rehula tietoinen siitä, että tällä esityksellä esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksotessa joudutaan pilkkomaan hyvin toimiva oma toiminta?

Vuosi sitten (18.5.2016) tässä salissa te, ministeri Rehula totesitte itse:
“Se olisi uutinen jos sanoisin täältä aitiosta että Eksote pitää hajottaa. Eksotea ei pidä hajottaa. “

Kysynkin, miksi te sitten teette tällaisen esityksen, jossa Eksoten palvelut hajotetaan liikelaitoksiin, omiin ja vieraisiin yhtiöihin?

”Lakiehdotuksen mukainen malli luo kaaoksen moneksi vuodeksi ja vaarantaa väestön terveydenhuollon ja palvelujen saamisen.”, toteaa Eksote itsekin omassa lausunnossaan.

Arvoisa puhemies,

Ihmisen arki on unohtunut etenkin asiakasmaksupolitiikassa.

“Riskinä on asiakasmaksujen kasvu, mikä toteutuessaan uhkaa entisestään kasvattaa terveyseroja, kun vähävaraisilla ei ole varaa hakeutua tarvitsemiensa palveluiden piiriin.”

Näin toteaa puolestaan Suomen suurin perustason sote-palveluiden tuottaja, yli 600 000 asukkaan kaupunki – Helsinki.

Jos taas asiakasmaksuja ei nosteta, joudutaan palveluja karsimaan.

Sote-palveluiden sekavuudesta ja hatarasta rahoitusmallista kärsivät erityisesti eniten hoitoa tarvitsevat. Riskinä on, että terveimpiä ihmisiä ylihoidetaan ja eniten apua tarvitsevia alihoidetaan.

“Esityksellä ei näyttäisi olevan mitään positiivista vaikutusta väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen”, lausuu A-klinikkasäätiö.

“Uudistus ei johda mitenkään automaattisesti terveyserojen pienenemiseen“, jatkaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Arvoisa puhemies,

suurin ongelma hallituksen sote-esityksessä on se, että julkinen valta korvataan markkinoiden vallalla. Hallitus väittää tavoittelevansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta lääkkeeksi on valittu julkisten palveluiden heittäminen markkinoille kilpailemaan yksityisten hoivajättien markkinointikoneistojen kanssa.

“Ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa, jotka koskevat yhdenvertaisuutta, palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää.”

Näin toteavat kuin yhdestä suusta kaksi lausuntoa: Perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan kotikunta Hollola ja ministeri Risikon kotikunta Seinäjoki.

Näyttääkin siltä, että todellinen syy markkinavallan suosimiseen on lähinnä ideologinen.

“Vaatimus kilpailluilla markkinoilla olevan julkisen tuotannon yhtiöittämisestä tulee aiheuttamaan maakunnille huomattavia haasteita ja aikataulullisia vaikeuksia.”, toteaa THL. “Julkisten palvelujen yhtiöittäminen lisää henkilöstön pelkoa työsuhteiden pirstoutumisesta ja työpaikkojen säilymisestä”, jatkaa Sairaanhoitajaliitto. “Vaatimus kilpailuneutraliteetin noudattamisesta jättää kansalaisten perusoikeuksien turvaamisen taka-alalle.”, sanovat sosiaalialan korkeakoulutetut Talentiasta.

Arvoisa puhemies,

toisin kuin hallitus on väittänyt, esitetty markkinamalli ei tuota alueellista yhdenvertaisuutta, ei kavenna hyvinvointi- ja terveyseroja, ei vähennä osaoptimointia, eikä satsaa ennaltaehkäisyyn.

Verovaroista kustannettujen lääkärikäyntien, fysioterapiavierailuiden ja neuvolareissujen täytyy olla siellä, missä ihmiset niitä tarvitsevat – myös harvaan asutuilla seuduilla.

“Todennäköistä on, että terveydenhuollon markkinat syntyvät vain suuriin kaupunkikeskuksiin, mutta eivät harva-alueille.”, toteaa 4000 asukkaan Ranuan kunta.

Esitetty markkinavalta ei kannusta kokonaisuuksien hallintaan tai ennaltaehkäisyyn vaan osaoptimointiin. Miksi sote-keskus panostaisi vaikka ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön, kun kärjistyneistä ongelmista vastaa aina joku muu?

“Hallituksen esitys uhkaa pirstoa ja hajottaa sosiaalityötä ja asiakkaiden saamaa palvelua.”, toteavat Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät lausunnossaan.

“Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen liittyvät kannustimet jäävät kevyiksi.”, sanoo Kokkolan kaupunki.

Arvoisa puhemies,

Hallitus ei ole kertonut, miten se turvaa pienten ja keskisuurten yrittäjien aseman uudistuksessaan. Yrittäjien itsensäkin mukaan moni pk-yritys kaatuu liian koviin tietojärjestelmä- ja hallintokustannuksiin tai ajautuu fuusioitavaksi isompiin yhtiöihin. Tällä hetkellähän viiden suurimman yrityksen osuus on jo yli 70 prosenttia liikevaihdosta sote-alalla. Todellinen kilpailu jää kaukaiseksi.

”-suuremmilla toimijoilla on parempi neuvotteluvoima ja siten paremmat yhteistyöverkostot kuin pienemmillä toimijoilla tai mahdollisuus estää pienempien toimijoiden markkinoille tulo kieltäytymällä yhteistyösopimuksesta tai asettamalla hyvin korkean hinnan sopimukselle.”, toteaa myös VATT. (Valtion taloudellinen tutkimuslaitos)

Hallitus on väittänyt, että markkinoille vieminen perustuu EU-lainsäädännön vaatimuksiin. Väite ei pidä paikkaansa. Missään Euroopassa ei ole toteutettu tällaista mallia.

Arvoisa puhemies,

ihmisten arvostama neuvolajärjestelmä on valittu kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi keksinnöksi. Se vertautuu innovatiivisuudessaan äitiyspakkaukseen.

Miksi suomalainen neuvola on sitten niin toimiva? Se on rakennettu parhaaseen tutkimustietoon nojaten ja kaikille täysin yhdenvertainen.

Arvoisa puhemies,

Miksi hallitus ei nyt käytä hyväkseen parasta tutkimustietoa ja valmistele uudistusta huolellisesti, kuten asiantuntijat ovat esittäneet?

“Lain voimaantulon aikataulu on erityisesti Uudenmaan mittasuhteiden kannalta erittäin haastava. Nämä tekijät yhdessä muiden ongelmakohtien kanssa voivat vaarantaa palvelujen jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden Uudellamaalla, toteaa Uudenmaan liitto. Lähes joka kolmas suomalainen asuu Uudellamaalla.

“asukkaat voivat jäädä jopa kaoottisen palvelujärjestelmän asiakkaiksi, kun valmistelua ei ehditä tehdä huolellisesti.”, lausuu THL.

Pääministeri Sipilä on sote-uudistuksen kritiikin edessä todennut, että esitykseen tehdään lausuntokierroksen jälkeen muutoksia ja vakavat puutteet korjataan. Kuitenkin kun lausuntokierros viime tiistaina päättyi, ilmoitti pääministeri pykälien valmistuvan viikossa. Viikonloppuna pääministeri kertoi, että monien asiantuntijoiden korostamat perustuslakiongelmat on ratkaistu.

Kysynkin, onko hyvää valmistelua se, että tuhansien ja tuhansien sivujen asiantuntijalausunnot kuitataan käsitellyiksi viikossa? Voidaanko koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon peruskivi muuttaa tällaisella valmistelulla? Valtiosäännön mukaan perustuslakivaliokunta ratkaisee perustuslailliset ongelmat.

Kansalaiset ovat todella huolissaan tästä sekavasta tilanteesta ja palveluiden saannista. Pääministeri sanoo että ongelmat on ratkaistu.

Arvoisa pääministeri,

kansalaiset ansaitsevat saada vastauksia.

Arvoisa puhemies,

Me olemme valmiita rakentamaan järjestelmän, jossa hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, hoitoon pääsy helpottuu ja kustannuskehitys taittuu.

Tasan viikko sitten tässä salissa puhui Nobel-palkittu Bengt Holmström eduskunnan juhlaistunnossa. Hän varoitti, että hallituksen rakentamalla mallilla tulee odottamattomia ja ikäviä seurauksia. Viesti oli selvä: julkisen sektorin ei tarvitse maksimoida voittoa kuten yksityisten yritysten.

Onko hallitus valmis kuuntelemaan ja kuulemaan, mitä kaikki varteenotettavat asiantuntijat sote-uudistuksesta lausuvat? Jos ei, palvelut heikkenevät, maksut nousevat ja eriarvoisuus kasvaa.

Arvoisa puhemies,

Te hallituspuolueet väitätte, että oppositio pelottelee. Me emme pelottele. Me vetoamme vain asiantuntijoiden kritiikkiin, jonka yhteenveto on selvä. Tällaista uudistusta Suomessa ei tule tehdä.

Edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen:

”Eduskunta katsoo, että hallitus ei ole riittävästi huomioinut asiantuntijoiden näkemyksiä sote-uudistuksen valmistelussa eikä ole varmistanut, että esitys turvaisi suomalaisten oikeuden yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”