Haatainen: Mielenterveyskuntoutujaäidin päästävä avun piiriin jo raskauden aikana

Ajankohtaista 14:42

Eduskunnan varapuhemies, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen vaatii, että mielenterveyskuntoutujaäideille on kiireisesti turvattava vaikuttava hoitojärjestelmä, jolla heitä tuetaan, autetaan ja kuntoutetaan. Avun piiriin pitää päästä jo raskauden aikana. 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monipuolisia, mutta kuitenkin moni vauvaperhe jää avun ulkopuolelle. 

Palveluiden ulkopuolelle jäävät hyvin helposti mielenterveyskuntoutujaäidit. Tämä tosiasia nousi selvästi esiin Hämeenlinnassa Lapsen oikeuksien foorumissa järjestetyssä Vauvaperheisiin kannattaa investoida -paneelissa.

– Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä palvelujärjestelmämme ei takaa sitä, että jokainen saa apua. Niiden ääni ei kuulu, jotka ovat heikoimmilla, sanoo Haatainen.

– Ensi- ja turvakotien liitossa olemme kehittäneet Pidä kiinni -hoitojärjestelmän, joka auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksesta. Tähän toimintaa on osoitettu valtion toimesta määrärahaa ja sen tulokset ovat olleet tutkitusti hienoja, kertoo Haatainen.

– Samanlaisen hoitojärjestelmän piiriin on kiireellisesti saatava myös mielenterveyskuntoutujaäidit, Haatainen toteaa.

Vauvan ja vauvaperheen yksilöllisen tuen tarpeen mukaisten palveluiden saaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on lapsen oikeus.

Tutustu Haataisen blogiin aiheesta täällä.