Haatainen: Lapsistrategia on välttämätön

Ajankohtaista 17:04

Lastensuojelun Keskusliitto on tänään 16.8.2018 julkaissut lausunnon tämän hallituskauden lapsipolitiikasta.

Lastensuojelun keskusliiton lausunnon mukaan kuluneella hallituskaudella lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä lasten arkeen ja oikeuksiin vahvasti nivoutuvaa koulutuspolitiikkaa ovat leimanneet heti kauden alussa linjatut mittavat leikkaukset sekä asiakasmaksujen ja verojen korotukset. Lapsipolitiikka on ollut sirpaleista ja tempoilevaa, kokonaisuus ja tavoitteellisuus ovat näyttäneet olevan hukassa.

Nämä ovat Lastensuojelun Keskusliiton mukaan vaikuttaneet lasten ja nuorten arkeen niin heikentyneiden palvelujen kuin perheiden taloudellisen tilanteen kiristymisen kautta.

Tuula Haataisen mukaan tämän hallituksen päätökset ovat olleet luomassa pohjaa lasten luokkayhteiskunnalle, jossa lapset ja lapsiperheet eriarvoistuvat.

– Tällä hetkellä osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, heillä on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, harrastuksia ja osalla nuorista on mahdollisuus opiskella. Osalla lapsilla taas ei ole samoja mahdollisuuksia lapsuudessaan. Tätä lasten välistä eriarvoisuutta pitäisi poliittisella päätöksenteolla vähentää eikä lisätä, kuten tällä hallituskaudella on tapahtunut, Haatainen toteaa.

– Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että kaikki lapset ja nuoret huolimatta vanhempien varallisuudesta ja taustasta ovat yhdenvertaisia, sanoo Haatainen.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunnon perusteella voidaan Haataisen mukaan todeta, että Sipilän hallitus on unohtanut, että hyvinvoinnin perusta syntyy lapsuudessa.

– Lapsuutta ei tule nähdä kulueränä vaan investointina tulevaisuuteen, Haatainen sanoo

– Asian korjaamiseksi on tärkeää tehdä ensi hallituskaudella kansallinen lapsistrategia, kuten SDP:n perhepaketissa onkin ehdotettu, Haatainen toteaa.