Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Haatainen: Hallituksen markkinamallissa vaarana hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu

Ajankohtaista 16:33

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseksi edellyttää julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä perusterveydenhuollon ja osittain myös erityisterveydenhuollon osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen muistuttaa hallitusta, että tämä ei ole uudistuksen alkuperäisten, yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista.

”Hallituksen markkinaehtoisesta valinnanvapausmallista on tullut itsetarkoitus. Malli on tehty suurten yritysten ja markkinoiden ehdoilla,” Haatainen kiteyttää.

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote-maakuntakokonaisuus yhdessä nyt esitetyn markkinavetoisen valinnanvapausmallin kanssa tarkoittaisi Haataisen mukaan sitä, että palveluketjut hajoavat.

”Tämä taas vaikeuttaa hyvien hoitokokonaisuuksien aikaansaamista ja kustannusten hillintää. Kustannusten kasvaessa seurauksena on joko asiakasmaksujen nousu tai palveluvalikoiman karsiminen. Suurena vaarana siis on, että ihmisten väliset hyvinvointi- ja terveyserot tulevat kasvamaan.”

Asiantuntijat ovat laajasti arvioineet, että hallituksen esitys tulee lisäämään kustannuksia, pirstaloimaan toimijakenttää, heikentämään yhdenvertaisuutta ja paisuttamaan hallintoa aivan tarpeettomasti.

Haatainen korostaa, että SDP kannattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä laajempiin kokonaisuuksiin. Puolue on sitoutunut sellaisen sote-ratkaisun tekemiseen, missä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja erojen kaventaminen, peruspalvelujen vahvistaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

”Kannatamme sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tekemistä ja kannatamme ihmisten valinnanvapauden lisäämistä, mutta markkinaohjauksen sijasta luotamme julkiseen ohjaukseen, koska kyseessä on verovaroin tuotetut palvelut,” Haatainen päättää.