Guzenina-Richardson: Terveydenhuollossa Keskustankin katsottava kokonaisuutta

Ajankohtaista 13:52

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson vaatii terveydenhuollon ongelmien pikaista kuntoon saattamista. Terveydenhuollon remontti ja tasa-arvon parantaminen osana laajempaa kuntalain ja kuntarakenteen uudistusta tulevat olemaan seuraavan vaalikauden tärkeimpiä kysymyksiä.
 
SDP vaatii toimivaa perusterveydenhuoltoa, joka palvelee kaikkia yhdenvertaisesti. SDP:n malli rakentuu vahvoissa peruskunnissa toimivalle perusterveydenhuollolle sekä erityisvastuualueisiin.
 
– Tarvitaan kuntia, jotka kykenevät vastaamaan perusterveydenhuollosta alueellaan. Tämä on tärkeää paitsi palveluiden läheisyyden, myös demokratian kannalta. Vallan ja vastuun tulee sijaita samassa paikassa ja kuntalaisilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa.
 
– Erikoissairaanhoito tulee hoitaa kuntien yhteistyönä. SDP:n mallissa vaativa erityissairaanhoito sekä erityistason sosiaalipalvelut järjestetään yhdessä erityisvastuualueilla.  Guzenina-Richardson toteaa.
 
Guzenina-Richardson kritisoi ulkoistamis- ja yksityistämisvimmaa, joka on hänen mukaansa johtanut osaoptimointiin ja tasa-arvon heikentymiseen. Vanhasen kakkoshallitus on uskonut sokeasti mm. palveluseteleiden parantavan terveydenhuollon toimintaa, mutta jo nyt nähdään että tulokset ovat parhaimmillaankin ristiriitaisia.
 
– Nyt tarvitaan panostusta erityisesti kaikille tarkoitettuihin yhteisiin palveluihin. Terveydenhuollosta uhkaa tulla sijoittajien rahantekoautomaatti, vaikka sen tarkoitus on kansan terveyden parantaminen.
 
– Taloudellisilla argumenteilla yksityistämistä ei voi perustella, ja valinnanvapautta voidaan lisätä myös kuntien oman palvelutuotannon piirissä ilman laajamittaisia yksityistämisprojekteja.
 
– Viimeaikaiset tutkimukset ovat, vastoin oikeiston uskotteluita, osoittaneet kulujen lisääntyneen ulkoistamisten myötä. Viimeistään tämän tulisi vakuuttaa poliitikot siitä, että kehittämistyön painopiste on siirrettävä kunnallisten terveyskeskusten vahvistamiseen. Inhimillisesti paras ratkaisu, yhteisten palveluiden kehittäminen, on myös kokonaistaloudellisesti edullisin. Guzenina-Richardson jatkaa.
 
Keskustan esiin nostama terveysrahastomalli ei Guzenina-Richardsonin mukaan vastaa ajan haasteisiin eikä siitä ole uudistuksen pohjaksi.
 
– Pahimmillaan rahasto voisi muuttua valtaisaksi rahanjakoautomaatiksi, joka saattaisi mahdollistaa myös kaikkien aikojen suurimman yksityistämisohjelman läpiviennin. 
 
– Keskustan mallissa haiskahtaa myös valtapolitiikka. Tärkeämmäksi kuin palveluiden laatu nousee Keskustan johdossa olevien laitosten vallan kasvattaminen sekä omien asemien varjelu kunnissa.  Terveydenhuolto on liian tärkeä asia alistettavaksi Keskustan valtapeleille. Nyt on katsottava suurempaa kokonaisuutta ja koko kansan etua. Guzenina-Richardson päättää.