Guzenina-Richardson: Lastensuojelupalvelut ja päivähoito kilpailutuksen ulkopuolelle

Ajankohtaista 12:54

SDP:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson vaatii Suomea käyttämään hyväkseen EU:n suoman mahdollisuuden olla kilpailuttamatta kaikkia julkisia hankintoja. Guzenina-Richardson viittaa Euroopan komission päätökseen vuodelta 2005, jossa jäsenmaille annettiin mahdollisuus luokitella erityinen julkisen palvelun velvoitteen omaava liike- tai järjestötoiminta SGEI-palveluiden piiriin (services of general economic interest).

– Monissa euroopan maissa, kuten Britanniassa on käytössä SGEI-luokittelu. Siellä näihin kilpailutuksen ulkopuolelle jääviin palveluihin on luettu esimerkiksi vanhusten- ja lastenhoito sekä terveyspalvelut. Käytännössä jäsenvaltioilla on laaja harkintavalta siitä, mitkä palvelut se sallii hankittavan ilman kilpailutusta eikä Suomella ole mitään estettä seurata tätä monien muiden EU-maiden hyvää esimerkkiä, Guzenina-Richardson sanoo.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kilpailutus on osoittautunut usein haastavaksi.
– Kilpailutus ei ole aina tuonut toivottuja hyötyjä. Sen sijaan haittoja on syntynyt lisääntyneen byrokratian ja jatkuvan markkinaoikeusrumban vuoksi, kun kilpailutuksessa hävinneet eivät ole tyytyneet osaansa. Markkinaoikeuden pitkähköt käsittelyajat ovat aiheuttaneet epävarmuutta niin palvelun käyttäjille kuin tarjoajillekin. Voi sanoa, että näissä tapauksissa voittajia ovat olleet asiaa hoitaneet juristit, Guzenina-Richardson toteaa.

Guzenina-Richardson harmittelee myös sitä, että monet asialleen omistautuneet järjestöt ovat pudonneet pois palveluita tuottamasta, koska heidän erityisosaamistaan ei ole osattu ottaa huomioon tajouspyynnöissä.

– Laatu voi olla vaikkapa sitä, että vanhustenpalveluissa lisähenkilökunnalla on vähemmän koulutusta, mutta enemmän aikaa olla läsnä. Kokonaisuuden kannalta tällainen palvelu on inhimillisesti katsoen parempaa ja tulee jopa edullisemmaksi, kun hoivan vaikuttavuus näkyy parempana terveytenä. Tämä ei kutenkaan aina varmista kilpailutuksessa pärjäämistä, Guzenina-Richardson
muistuttaa.

Sdp:n varapuheenjohtaja muistuttaa, että viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä ja on täysin Suomen itsensä kädessä, miten laaja-alaisesti yleishyödylliset palvelut määritellään SGEI-palveluiksi.

– Kunnista saatujen kilpailutus kokemusten valossa voi sanoa, että etenkin lastensuojelu- ja päivähoitopalvelut, vanhustenpalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut on syytä laskea sellaisiksi yleishyödyllisiksi palveluiksi, jotka sopisivat erinomaisesti SGEI-määritelmään,Guzenina-Richardson sanoo.