Guzenina-Richardson kannattaa Vapaavuoren aloitetta puurakentamisen edistämisestä

Ajankohtaista 11:10

SDP:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson kannattaa asuntoministeri Jan Vapaavuoren esittämää ajatusta, jonka mukaan valtio velvoitettaisiin käyttämään julkisessa rakentamisessaan tietty osuus puuta.

Puurakentaminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän rakennuskannan luomiseksi sekä uusien vientituotteiden luomiseksi. Joidenkin arvioiden mukaan puurakentamisen lisääminen voisi tuoda tuhansia uusia työpaikkoja. Metsäteollisuuden rakennemuutos pakottaa myös etsimään uusia ja pidemmälle jalostettuja tuotteita ulkomaille vietäväksi. Guzenina-Richardson toteaa.

Valtion velvoittaminen puurakentamiseen olisi tärkeä pelinavaus, jolla voisi olla alan toimijoita aktivoiva vaikutus.

Myös Vapaavuoren kunta- ja yhdyskuntarakennenäkemykset saavat tukea SDP:n varapuheenjohtajalta.
Asuntoministerin esittämät näkemykset ovat lähellä SDP:n vastaavia. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä kuntien vahvistamista ja kuntakoon kasvattamista, jotta palvelut voidaan tarjota laadukkaina lähellä kansalaisia sekä suunnitella yhdyskuntarakennetta kestävällä tavalla. Tältä pohjalta on hyvä tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa.