Gustafsson: Lapsiperheiden köyhyyden ohittaminen on poliittinen skandaali

Ajankohtaista 13:11

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Gustafssonin mukaan SATA-komiteasta tuli valitettavasti hallituksen lojaali työrukkanen.
– Suurin toivein liikkeelle lähtenyt Sata-komitea epäonnistui tärkeimmässä tehtävässään. Täsmäesitykset köyhyyden poistamiseksi maastamme jäivät puuttumaan, Gustafsson arvioi komitean esityksiä.

Hän kysyy mihin jäivät konkreettiset esitykset esimerkiksi pienituloisten yksinhuoltajaperheiden aseman parantamiseksi?

– Useiden lapsiperheiden köyhyyden lisääntymistä osoittaneiden tutkimusten tuloksille – yli 100.00 lasta elää köyhyydessä – ei annettu mitään arvoa. Pidän tätä suoranaisena poliittisena skandaalina, jyrähtää Gustafsson.

Gustafssonin mukaan komitea ohitti aivan liian kevyesti suomalaisen köyhyyden rakenteelliset syyt – perusturvamme rankan jälkeenjääneisyyden.
– Muistutan siitä, että toimeentulotuen perusosan jälkeenjääneisyys ansiokehitykseen verrattuna on 20 vuodessa 40 prosenttia, peruspäivärahojen 30 prosenttia.

– Mielestäni komitea asettui työnsä aikana hyväksymään heikkenevän taloudellisen tilanteen tavalla, joka taas kerran johti siihen, että köyhien vuoro ei tullut taaskaan päästä osalliseksi yleisestä vaurauden kasvusta, Gustafsson toteaa.

Hänen mukaansa komitean esittämät monet hyvätkin esitykset mm. työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopuminen eivät muuta syvää pettymystä komitean vakaviin puutteisiin.

– En voi mitenkään oikeudenmukaisuuden ja kansallisen eheyden kasvattamisen näkökulmasta hyväksyä sitä, että komitea ”hiljaisesti” hyväksyi porvarihallituksen 3,5 miljardin verokevennykset, eikä suostunut esittämään esimerkiksi aivan välttämätöntä 140 milj. euroa maksavaa työmarkkinatuen tasokorotusta.

Gustafsson katsoo olevan aihetta perätä komitean työskentelyn eettisiä lähtökohtia.
– Suostuiko komitean henkinen johto toimimaan porvarihallituksen asettamilla reunaehdoilla, ja siksikin unohti suurimman osan maamme köyhistä, Gustafsson kysyy.